Tekst piosenki: Serce Twe, Jezu

Serce Twe Jezu, miłością goreje,
Serce Twe w ogniu miłości topnieje.
A nasze serca zimne jak lód,
I próżny zda się Twej męki trud.

Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie,
Poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż Twa miłość rozpali nas,
O dobry Jezu, czas to już czas!

Rzuć tej miłości iskrę choć jedną,
Ziemię serc naszych suchą i biedną.
By Ci wydała obfity plon,
Za Twój na krzyżu bolesny zgon.

Gdy już na krzyżu, Jezu, skonałeś,
Z miłości jeszcze zranion być chciałeś,
By w Sercu Twoim otworzyć drzwi
I nam ostatnią dać kroplę krwi.

Przed Sercem Twoim, Jezu, padamy,
Tobie w ofierze serca składamy;
Ach, nie gardź nami, o Panie nasz,
I swą łaskawą zwróć ku nam twarz.

Serce Maryi Niepokalane,
Z Sercem Jezusa ukrzyżowane!
Do tego Serca bądź drogą nam.
Byśmy na wieki spoczęli tam.