Serce Twe, Jezu – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Serce Twe, Jezu – tekst

Serce Twe Jezu, miłością goreje,
Serce Twe w ogniu miłości topnieje.
A nasze serca zimne jak lód,
I próżny zda się Twej męki trud.

Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie,
Poznamy Serca Twego kochanie?
Kiedyż Twa miłość rozpali nas,
O dobry Jezu, czas to już czas!

Rzuć tej miłości iskrę choć jedną,
Ziemię serc naszych suchą i biedną.
By Ci wydała obfity plon,
Za Twój na krzyżu bolesny zgon.

Gdy już na krzyżu, Jezu, skonałeś,
Z miłości jeszcze zranion być chciałeś,
By w Sercu Twoim otworzyć drzwi
I nam ostatnią dać kroplę krwi.

Przed Sercem Twoim, Jezu, padamy,
Tobie w ofierze serca składamy;
Ach, nie gardź nami, o Panie nasz,
I swą łaskawą zwróć ku nam twarz.

Serce Maryi Niepokalane,
Z Sercem Jezusa ukrzyżowane!
Do tego Serca bądź drogą nam.
Byśmy na wieki spoczęli tam.

Interpretacja

Symbolika Serca Jezusa i Miłości Gorejącej

W Pieśni „Serce Twe Jezu” Serce Jezusowe jest przedstawione jako źródło miłości, które goreje i topnieje w ogniu miłości. To obraz pełen pasji i oddania, który ma na celu ukazanie bezgranicznej i ofiarnej natury miłości Chrystusa do ludzkości. Gorejące serce jest metaforą, która ma wyrażać intensywność uczucia, jakim Jezus darzy każdego człowieka. Jest to miłość, która nie zna granic, jest nieustająca i wszechogarniająca, a jej moc jest tak wielka, że może przemieniać i uzdrawiać.

W kontraście do tego płomiennego serca, serca ludzkie są opisane jako zimne jak lód, co sugeruje obojętność, brak odpowiedzi na miłość Bożą. Zimność ludzkich serc jest przeciwieństwem ciepła i ognia, którym płonie Serce Jezusa. W tym kontekście, zimne serce może symbolizować również grzech, dystans od Boga i brak wiary. Autor pieśni podkreśla, że mimo ogromu miłości, jaką Jezus okazuje, ludzie często pozostają obojętni na Jego ofiarę i miłość.

Pragnienie Poznania Miłości Bożej

W kolejnych wersach pieśni pojawia się pytanie: „Kiedyż, o kiedyż, słodki mój Panie, Poznamy Serca Twego kochanie?” To wyraz tęsknoty za głębszym doświadczeniem miłości Bożej. Autor wyraża pragnienie, aby miłość Jezusa rozpaliła zimne serca, co jest prośbą o przemianę duchową, o przebudzenie z letargu i ożywienie wiary. Jest to również wezwanie do wszystkich wierzących, aby otworzyli się na działanie łaski Bożej i pozwolili, aby miłość Chrystusa stała się centralnym punktem ich życia.

W tych słowach kryje się również przekonanie o konieczności osobistego doświadczenia miłości Boga, które jest kluczowe dla głębokiej relacji z Nim. Autor pieśni zdaje się mówić, że wiedza o miłości Bożej nie wystarczy – trzeba jej doświadczyć, aby mogła ona przemienić życie. To wezwanie do osobistej przemiany i otwarcia się na działanie Bożej miłości, które może przynieść owoc w postaci życia zgodnego z wolą Bożą.

Prośba o Iskrę Miłości i Owocność Serca

Autor pieśni zwraca się do Jezusa z prośbą o „rzucenie iskry miłości” na „ziemię serc naszych suchą i biedną”. Jest to obraz, który przypomina o potrzebie Bożego działania, aby ludzkie serca mogły wydać „obfity plon”. Iskra miłości może być rozumiana jako początek przemiany, pierwszy krok ku głębszej relacji z Bogiem. Prośba ta jest również wyrazem pokory i świadomości własnych ograniczeń – bez Bożej interwencji serca ludzkie pozostają suche i niezdolne do wydawania owoców.

Owocność serca jest metaforą duchowego wzrostu i dojrzałości. Autor pieśni wyraża nadzieję, że serca ludzkie, które obecnie są nieurodzajne, mogą stać się żyzne i pełne życia dzięki miłości Bożej. Jest to również odniesienie do biblijnej paraboli o siewcy, gdzie ziemia serca człowieka musi być przygotowana, aby słowo Boże mogło przynieść plon. Prośba o iskrę miłości jest więc jednocześnie prośbą o łaskę Bożą, która umożliwi wzrost i duchowe owoce.

Ofiarowanie Serca i Wzajemność Miłości

W dalszej części pieśni wierni padają przed Sercem Jezusa i składają Mu swoje serca jako ofiarę. Jest to gest całkowitego oddania się i poddania woli Bożej. Ofiarowanie serca to wyraz gotowości do naśladowania Jezusa, do życia w miłości i służbie innym. To również wyraz zaufania, że Jezus przyjmie tę ofiarę, mimo ludzkiej słabości i grzeszności.

Prośba, aby Jezus „nie gardził nami” i „zwrócił ku nam swą łaskawą twarz”, jest wyrazem pragnienia bliskości z Bogiem i Jego miłosierdzia. Wierni pragną być przyjęci przez Chrystusa, pragną Jego uwagi i miłości, co jest odzwierciedleniem wzajemności w relacji z Bogiem. Ta część pieśni podkreśla, że miłość do Boga i miłość od Boga są ze sobą ściśle powiązane – ofiarowanie serca jest odpowiedzią na miłość, którą Bóg pierwszy okazał człowiekowi.

Współcierpienie z Maryją i Droga do Wieczności

Ostatnia zwrotka pieśni wprowadza postać Maryi, której Serce Niepokalane jest ukrzyżowane razem z Sercem Jezusa. Maryja jest tu przedstawiona jako współuczestniczka w męce Chrystusa, a jej serce – jako wzór miłości i ofiary. Współcierpienie Maryi z Jezusem jest wyrazem głębokiej duchowej jedności i miłości, która przenika całe jej istnienie.

Serce Twe, JezuProśba, aby Serce Maryi było „drogą” do Serca Jezusa, podkreśla rolę Maryi jako pośredniczki i przewodniczki w dążeniu do świętości. Maryja, jako Matka Chrystusa i Matka Kościoła, jest wzorem wiary i zaufania do Boga, a jej życie jest drogowskazem dla wiernych. Pieśń kończy się wizją wiecznego spoczynku w sercu Jezusa, co jest obietnicą zbawienia i życia wiecznego dla tych, którzy żyją w miłości Bożej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Z tej biednej ziemi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Z tej biednej ziemi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj, Krynico dobra wszelakiego – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj, Krynico dobra wszelakiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj nam, witaj Zbawco – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj nam, witaj Zbawco" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twemu Sercu cześć składamy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twemu Sercu cześć składamy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Skądże, Jezu miły – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skądże, Jezu miły" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Zbawiciela – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Zbawiciela" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo – Tekst

Tekst pieśni: "Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Jezusa, proszę najgoręcej – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Jezusa, proszę najgoręcej" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.