Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo – Tekst

Dodano:

Share post:

Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo – tekst

Serce najsłodsze Jezusa,
W Tobie jak w arce zamknięto
Prawo litości i łaski,
Różne od prawa niewoli.
Serce, Nowego Przymierza
Z Bogiem najświętszy przybytku,
Jego zasłono, potrzebna
Bardziej niż dawna, rozdarta.
Miłość zechciała, byś włócznią
Było widzialnie przebite,
Byśmy w tej ranie ujrzeli
Żar, który w Tobie jest skryty.
Ty jesteś znakiem ofiary
Świętej wieczerzy i krzyża,
Której dokonał z miłości
Chrystus, nasz Kapłan wieczysty.
Któż nie odpowie miłością
Takiej miłości bez granic?
Kto z odkupionych nie zechce
W Sercu Chrystusa przebywać?
Jezu, co Serca Twojego
Łaski wylewasz obficie,
Chwała niech będzie Ci wieczna
Z Ojcem i Duchem Najświętszym.
Amen.

Interpretacja

Serce Jezusa jako Arka Przymierza

W pierwszych wersach pieśni „Serce najsłodsze Jezusa” autor porównuje Serce Jezusa do Arki Przymierza, która w Starym Testamencie była miejscem, gdzie przechowywano tablice z Dekalogiem, czyli Prawem dane przez Boga Mojżeszowi. To porównanie ma głębokie znaczenie teologiczne, ponieważ Serce Jezusa jest przedstawiane jako nowa Arka, w której zamknięte jest prawo nie tyle litery, co ducha – prawo litości i łaski. W ten sposób autor podkreśla, że w Jezusie Chrystusie doszło do spełnienia i przekroczenia prawa Starego Przymierza, a jego Serce stało się symbolem nowego porządku opartego na miłości i miłosierdziu.

Przez to porównanie autor wyraża również ideę, że Serce Jezusa jest miejscem schronienia, tak jak Arka była miejscem, gdzie skrywano najświętsze relikwie Izraelitów. W kontekście chrześcijańskim Serce Jezusa staje się więc azylem dla wierzących, miejscem, gdzie mogą oni znaleźć ukojenie i ochronę przed „prawem niewoli” – czyli grzechem i jego konsekwencjami.

Znaczenie Nowego Przymierza

Pieśń nawiązuje do Nowego Przymierza, które zostało zawarte między Bogiem a ludzkością przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa. Serce Jezusa jest określane jako „Nowego Przymierza z Bogiem najświętszy przybytku”, co wskazuje na jego centralną rolę w chrześcijańskiej wierze. Przymierze to jest związkiem opartym na miłości i przebaczeniu, a nie na przestrzeganiu rygorystycznych przepisów prawa, jak to miało miejsce w Starym Przymierzu.

Wzmianka o „zasłonie, potrzebnej bardziej niż dawna, rozdarta” odnosi się do zasłony w świątyni jerozolimskiej, która oddzielała Święte od Najświętszego i która została rozdarta w momencie śmierci Jezusa na krzyżu (Mt 27,51). To wydarzenie symbolizuje dostęp do Boga dla wszystkich ludzi, nie tylko dla wybranych kapłanów, jak to było w judaizmie. Serce Jezusa staje się więc nową zasłoną, przez którą każdy może zbliżyć się do Boga.

Symbolika przebicia Serca Jezusa

Pieśń wspomina o Serca Jezusa, które „miłość zechciała, byś włócznią było widzialnie przebite”. Jest to bezpośrednie odniesienie do wydarzenia z Ewangelii, kiedy to po śmierci Jezusa na krzyżu, rzymski żołnierz przebił Jego bok włócznią, z którego wypłynęły krew i woda (J 19,34). Ten akt jest interpretowany jako ostateczne zewnętrzne wyrażenie wewnętrznego miłosierdzia i miłości, jakie Jezus żywił do ludzkości.

Przebicie Serca Jezusa włócznią ma również wymiar mistyczny, jako że wierzono, iż w ten sposób zostało otwarte źródło łask i sakramentów, szczególnie Eucharystii i sakramentu pokuty. „Żar, który w Tobie jest skryty” to obraz miłości Bożej, która jest niezgłębiona i nieustannie płonie dla ludzi. Przez tę ranę wierni są zaproszeni do kontemplacji Bożej miłości i do uczestnictwa w niej.

Znaczenie ofiary Chrystusa

Autor pieśni podkreśla, że Serce Jezusa jest „znakiem ofiary Świętej wieczerzy i krzyża”, co łączy w sobie dwa centralne wydarzenia chrześcijaństwa: Ostatnią Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił Eucharystię, oraz Jego mękę i śmierć na krzyżu jako ofiarę za grzechy świata. Serce Jezusa jest więc symbolem całkowitego oddania się i poświęcenia dla zbawienia ludzi.

Chrystus jako „Kapłan wieczysty” dokonał ofiary z miłości, co jest wezwaniem dla każdego wierzącego do odpowiedzi na tę miłość przez własne życie. Ofiara Chrystusa jest przedstawiona jako akt najwyższej miłości, który powinien skłonić każdego do oddania się Bogu i do życia w zgodzie z Jego przykazaniami. Jest to również przypomnienie o uniwersalnym charakterze zbawienia, które jest dostępne dla wszystkich, bez względu na przeszłość czy popełnione grzechy.

Reakcja na miłość Chrystusa

W pieśni pojawia się pytanie retoryczne: „Któż nie odpowie miłością Takiej miłości bez granic?”. Jest to wezwanie do wiernych, aby odpowiedzieli na bezwarunkową miłość Chrystusa poprzez własną miłość i oddanie. To pytanie ma na celu pobudzenie sumienia i refleksji nad własnym życiem w kontekście daru, jakim jest miłość Boża.

Chęć przebywania „W Sercu Chrystusa” jest wyrazem pragnienia bliskości z Bogiem, życia w harmonii z Jego wolą i uczestnictwa w Jego miłości. Wierni są zachęcani do duchowego zjednoczenia z Jezusem, co ma prowadzić do głębszego doświadczenia Jego obecności i działania w ich życiu. To pragnienie bliskości z Serce Jezusa jest również wyrazem wdzięczności za łaski, które z tego Serca wypływają.

Chwała wieczna Trójcy Świętej

Zakończenie pieśni to doxologia, czyli wyrażenie chwały skierowane do Trójcy Świętej: Ojca, Syna i Ducha Świętego. „Chwała niech będzie Ci wieczna” to wyraz uznania i adoracji dla Boga, który przez Serce Jezusa objawił swoją miłość i miłosierdzie. Jest to również przypomnienie o wiecznym charakterze Bożej chwały, która nie ma końca i która jest celem ostatecznym stworzenia.

Wspomnienie o łaskach wylewanych „obficie” przez Serce Jezusa podkreśla hojność Bożą i nieustanne działanie łaski w życiu wierzących. Ta hojność jest powodem do wiecznej chwały i dziękczynienia, co jest istotą chrześcijańskiej odpowiedzi na Boże dary. Doxologia jest więc nie tylko wyrazem wiary, ale również zachętą do ciągłego uwielbiania Boga za Jego nieskończoną dobroć i miłość.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Z tej biednej ziemi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Z tej biednej ziemi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj, Krynico dobra wszelakiego – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj, Krynico dobra wszelakiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj nam, witaj Zbawco – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj nam, witaj Zbawco" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twemu Sercu cześć składamy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twemu Sercu cześć składamy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Skądże, Jezu miły – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skądże, Jezu miły" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Zbawiciela – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Zbawiciela" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Twe, Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Twe, Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Jezusa, proszę najgoręcej – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Jezusa, proszę najgoręcej" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.