Tekst piosenki: Serce Jezusa, proszę najgoręcej

Jezu, gdy patrzę na to Serce Twoje,
Przeszyte włócznią, cierniem okolone.
Gdy pomnę na Twe cierpienia i znoje.
Na męki krzyża z miłości zniesione,
Kochać Cię pragnę, póki życia stanie
I wznoszę korne do Ciebie błaganie:
O, słodkie Serce, proszę najgoręcej.
Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej.

Jakże tu Ciebie nie kochać wzajemnie?
Miłość za miłość nie oddawać szczerze?
Serca się mego domagasz ode mnie.
Serce Ci moje oddaję w ofierze.
Niczym się innym odpłacić nie zdołam,
A przeto tylko z głębi duszy wołam:
O, słodkie Serce, proszę najgoręcej.
Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej.

Lecz się do grzechu skłonnej lękam woli,
Boć grzech Twą miłość w sercu mym niweczy,
O, niech Twa, Jezu, łaska nie dozwoli,
Bym Cię miał kiedy dla znikomej rzeczy
Grzechem obrazić; więc przyjmij, o Panie,
Pokorne serca mojego wołanie:
O, słodkie Serce, proszę najgoręcej.
Spraw, niech Cię co dzień kocham coraz więcej.