Serce Jezusa, ciche, pokorne – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Serce Jezusa, ciche, pokorne – tekst

Serce Jezusa ciche pokorne,
Usłysz ach, usłysz Twe, biedne dzieci
Póki burze, zagrażają,
Serce Jezusa broń.

Ref.
Słodko spoczniemy na Boskim Sercu,
Nigdy nie dozwól roz­łączyć się.
Usłysz prosimy,
Twych dzieci głos;
Serce Je­zusa,
O ratuj nas.

Uczyń nas, Jezu, Twoją zdobyczą,
Przyjmij na wła­sność serca nasze.
Prowadź nas przez świat ten nędzny,
Serce Jezusa broń.

Ref.
Słodko spoczniemy na Boskim Sercu,
Nigdy nie dozwól roz­łączyć się.
Usłysz prosimy,
Twych dzieci głos;
Serce Je­zusa,
O ratuj nas.

Serce Jezusa włócznią przebite.
Pomóż nam zno­sić ciężko­ści życia
W dniach
cierpienia bądź po­ciechą,
Serce Jezusa broń.

Ref.
Słodko spoczniemy na Boskim Sercu,
Nigdy nie dozwól roz­łączyć się.
Usłysz prosimy,
Twych dzieci głos;
Serce Je­zusa,
O ratuj nas.

Serce Jezusa dobroci pełne,
Nie chciej odrzucać wiernych sług Twoich.
Daj nam Swe błogosła­wieństwo,
Serce Je­zusa broń.

Interpretacja

Znaczenie Serca Jezusa w tradycji chrześcijańskiej

W tradycji chrześcijańskiej Serce Jezusa jest symbolem miłości Boga do ludzi. Pieśń „Serce Jezusa, ciche, pokorne” odzwierciedla głęboką dewocję i zaufanie do tej miłości, która jest uważana za nieskończoną i bezwarunkową. W pierwszej zwrotce pojawia się obraz Serca Jezusa jako ostoi i schronienia w trudnych czasach. Wzywanie Jezusa o obronę wskazuje na potrzebę ochrony duchowej, którą wierni szukają w Jego miłosierdziu.

Użycie przymiotników „ciche” i „pokorne” podkreśla łagodność i skromność Serca Jezusa, które w kontraście do burz i niebezpieczeństw świata, staje się azylem dla „biednych dzieci”. Ta metafora dzieciństwa odnosi się do chrześcijańskiego przekonania o konieczności przyjęcia postawy pokory i zaufania w relacji z Bogiem, podobnej do tej, jaką mają dzieci wobec rodziców.

Symbolika cierpienia i pociechy

Pieśń wspomina również o Sercu Jezusa włócznią przebitym, co bezpośrednio nawiązuje do biblijnego opisu Jego męki i śmierci na krzyżu. Przebicie Serca Jezusa włócznią jest wyrazistym symbolem Jego cierpienia, ale również otwarcia na ludzkie bóle i potrzeby. Wierzący zwracają się z prośbą o pomoc w znoszeniu „ciężkości życia”, co pokazuje, że Serce Jezusa jest nie tylko schronieniem, ale i źródłem pociechy w cierpieniu.

W kontekście tej pieśni, cierpienie jest przedstawiane jako nieodłączny element ludzkiego doświadczenia, któremu można sprostać dzięki wsparciu i miłości płynącej z Serca Jezusa. W dniach cierpienia, wierni szukają w Nim ukojenia i nadziei, co jest wyrazem głębokiej wiary w Jego obecność i działanie w życiu każdego człowieka.

Prośba o przewodnictwo i opiekę

W kolejnych wersach pieśni wierni wyrażają pragnienie, by stać się „zdobyczą” Chrystusa, co oznacza całkowite oddanie się Jego woli i ochronie. Prośba o przyjęcie na własność serc naszych ma wymiar duchowy, gdzie serce symbolizuje centrum osobowości i życia wewnętrznego. W ten sposób, oddając swoje serca, wierni pragną być prowadzeni przez Jezusa przez „świat ten nędzny”, co odzwierciedla świadomość trudności życiowych i potrzebę duchowego przewodnictwa.

Werset „Serce Jezusa broń” jest powtarzającym się wezwaniem, które podkreśla zależność od Bożej opieki. Wierni proszą o obronę przed zewnętrznymi i wewnętrznymi zagrożeniami, oczekując, że to właśnie Serce Jezusa będzie ich przewodzić i chronić na drogach życia. Jest to wyraz ufności w Jego moc i gotowość do podążania za Jego przykładem, nawet w obliczu przeciwności.

Wizja wiecznego spoczynku w miłości Bożej

Refren pieśni „Słodko spoczniemy na Boskim Sercu” wyraża nadzieję na wieczny pokój i bezpieczeństwo, które znajdują się w miłości Bożej. Ten obraz spoczynku ma głębokie znaczenie eschatologiczne, odnosząc się do chrześcijańskiej wizji życia wiecznego w obecności Boga. Jest to cel, do którego zmierzają wierni, i źródło ich duchowego zadowolenia.

Prośba o to, by nigdy nie dozwolić rozłączyć się z Boskim Sercem, jest wyrazem pragnienia trwałej jedności z Bogiem. Wierni są świadomi, że tylko w bliskości z Jezusem mogą znaleźć prawdziwy spokój i sens istnienia. Refren pieśni staje się więc wyznaniem wiary w miłosierdzie i obietnicę Bożą, która jest fundamentem chrześcijańskiej nadziei.

Apel o miłosierdzie i błogosławieństwo

Ostatnia zwrotka pieśni „Serce Jezusa dobroci pełne” podkreśla atrybuty Bożej dobroci i miłosierdzia. Wierni zwracają się z prośbą, by nie zostać odrzuconymi, co wskazuje na ludzką świadomość grzeszności i potrzebę przebaczenia. Daj nam Swe błogosławieństwo to wezwanie o łaskę Bożą, która ma prowadzić i wspierać w codziennym życiu.

Prośba o obronę przez Sercem Jezusa jest jednocześnie wyrazem zaufania w Jego moc ratunkową. Wierni oczekują, że to właśnie miłość płynąca z Serca Jezusa będzie ich strzegła i prowadziła do ostatecznego zbawienia. W ten sposób pieśń staje się nie tylko wyrazem duchowej pobożności, ale i głębokiego przekonania o działaniu Bożej łaski w życiu każdego człowieka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Z tej biednej ziemi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Z tej biednej ziemi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj, Krynico dobra wszelakiego – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj, Krynico dobra wszelakiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj nam, witaj Zbawco – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj nam, witaj Zbawco" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twemu Sercu cześć składamy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twemu Sercu cześć składamy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Skądże, Jezu miły – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skądże, Jezu miły" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Zbawiciela – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Zbawiciela" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Twe, Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Twe, Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo – Tekst

Tekst pieśni: "Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.