Tekst piosenki: Serce Jezusa, ciche, pokorne

1. Serce Jezusa ciche pokorne
Usłysz ach, usłysz błagania głos
Za nim burze nas ogarną
Serce Jezusa broń.
Ref. Słodko spoczniemy, na
Boskim sercu
Nigdy nie dozwól, rozłonczyć się
Usłysz proszimy, twych dzieci głos
Serce Jezusa ratuj nas.

2. O serce Boże w hostij ukryte
My dzieci twoje wielbimy cię
Rospal miłość skrusz pokute
Serce Jezusa broń.
Ref. Słodko spoczniemy, na
Boskim sercu
Nigdy nie dozwól, rozłonczyć się
Usłysz proszimy, twych dzieci głos
Serce Jezusa ratuj nas.

3. Serce Jezusa włócznią przebite.
* Pomóż nam znosić ciężkości życia
* W dniach cierpienia bądź
pociechą, * Serce Jezusa broń. *
Ref. Słodko spoczniemy, na
Boskim sercu
Nigdy nie dozwól, rozłonczyć się
Usłysz proszimy, twych dzieci głos
Serce Jezusa ratuj nas.

4. Serce Jezusa dobroci pełne, *
Nie chciej odrzucać wiernych sług
Twoich. * Daj nam Swe błogosławieństwo, * Serce Jezusa broń.
Ref. Słodko spoczniemy, na
Boskim sercu
Nigdy nie dozwól, rozłonczyć się
Usłysz proszimy, twych dzieci głos
Serce Jezusa ratuj nas.