Tekst piosenki: O niewysłowione szczęście

O, niewysłowione szczęście zajaśniało,
Gdy Słowo Wcielone swe Serce nam dało.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Jakiż na tej ziemi my skarb posiadamy?
Bóg mieszka z grzesznymi, Serce Jego mamy.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

W niebo świat ten cały miłość przemieniła,
Gdy w tej Hostii małej Serce Boże skryła.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

O, anielskie chóry, o, wybrani Pana,
Przyjdźcie z niebios góry upaść na kolana.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.

Przyjdźcie Sercu temu śpiewać razem z nami.
Przyjdźcie pieśni Jemu nucić z grzesznikami.
Cud Boskiej miłości, o, duszo ludzka, głoś.
Ku wiecznej światłości dźwięki swej pieśni wznoś.