Tekst piosenki: Najświętsze Serce Jezusa mego

Najświętsze Serce Jezusa mego
Pod Twą opieką nic się nie trwożę,
Ty mnie ochraniasz ode złego,
Najświętsze Serce Boże.
Z Twojego Serca, o Jezu mój,
Zaczerpnę siły na życia bój,
Chciej tylko słyszeć Twych dzieci głos
I weź w Swe ręce, Panie, nasz los.

Serce Jezusa panuj nam wszędzie,
Po trudnych ścieżkach prowadź do nieba,
Niech każde serce wiernym będzie
I służy jako trzeba.
Z Twojego Serca, o Jezu mój,
Zaczerpnę siły na życia bój,
Chciej tylko słyszeć Twych dzieci głos
I weź w Swe ręce, Panie, nasz los.