Tekst: Kapłańskie Serce Jezusa

Kapłańskie Serce Jezusa, ofiarnym ogniem płonące,
do Ciebie lgnie moja dusza, Tyś życia mojego słońcem.
Kapłańskie Serce Jezusa, daj nam gorliwych kapłanów,
daj im zwycięstwo w pokusach i strzeż świętości ich stanu!

Kapłańskie Serce Jezusa, okaż nam swe miłosierdzie
przez czyste kapłanów usta, błogosławiące ich ręce.
Kapłańskie Serce Jezusa, włócznią żołnierza zranione,
niech nasza prośba Cię wzrusza, weź nas pod swoją obronę!

Kapłańskie Serce Jezusa, za nas złożone w ofierze,
Tobie nam trzeba zaufać, wielbić i kochać Cię szczerze.
Jezu, Królewski Kapłanie, tego jedynie pragniemy:
niech Twe królestwo nastanie w nas i na całej tej ziemi!