Tekst piosenki: Idźmy do źródła Prawdy i Dobra

Idźmy do źródła Prawdy i Dobra, Tam wody życia zdrojem biją,

Tam nasze serca znajdą spokój, Tam wszystkie troski zostawić można.

Tam, gdzie nadziei źródło bije, Gdzie miłość zawsze nas prowadzi,

Tam zobaczymy światło jasne, Tam poznajemy Boga prawdziwego.

Idźmy do źródła Prawdy i Dobra, Tam spotkamy Chrystusa Zbawiciela,

Tam odkryjemy Jego miłość, Tam zawsze będziemy w Jego ręku.

 

On nas prowadzi przez życie trudne, On nas umacnia, kiedy słabniemy,

On jest naszym światłem i nadzieją, On jest naszym Ojcem i Przyjacielem.

Idźmy do źródła Prawdy i Dobra, Tam znajdziemy szczęście i pokój,

Tam odkryjemy sens naszego życia, Tam zawsze będziemy w Jego miłości.