Błogi czas nam teraz świeci – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Błogi czas nam teraz świeci – tekst

Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany,
W którym możem czcić Cię w sposób przez Ciebie wybrany,
O, niech dojdzie głos nasz Ciebie,
Niechaj serce Twoje w niebie
Przyjmie cześć,
Którą grzeszni, lecz skruszeni,
U nóg Twoich ukorzeni,
Chcemy nieść, chcemy nieść.

Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie,
Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie;
Schyl swe Serce ku tej ziemi,
Miłosierdziem nad grzesznymi
Błysnąć chciej, błysnąć chciej,
I obfite łaski zdroje
Na te biedne sługi Twoje,
Panie zlej, Panie zlej.

Twoje Serce miłosierne, niech smutnych pocieszy,
Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy;
Niechaj słońce Twej miłości
Spali wszystkie nasze złości;
Jezu daj, Jezu daj,
Byśmy Serce Twe kochali,
Przez to Serce pozyskali
Niebios kraj, niebios kraj.

Interpretacja

Znaczenie „błogiego czasu” w kontekście wiary

„Błogi czas” w pieśni odnosi się do momentu liturgicznego lub duchowego, w którym wierni czują się szczególnie blisko Boga i doświadczają Jego obecności. Jest to czas łaski, w którym serca wiernych są otwarte na przyjęcie miłości i przebaczenia od Jezusa. W tradycji chrześcijańskiej, błogi czas może być związany z okresem świąt, rekolekcji lub innymi momentami, kiedy wspólnota wierzących skupia się na modlitwie i adoracji.

W pieśni wyrażona jest radość i wdzięczność za ten szczególny czas, który pozwala wiernym na głębsze zanurzenie się w tajemnicy wiary. Podkreślenie „przez Ciebie wybrany” wskazuje, że to Bóg decyduje o czasie łaski, a wierni są zaproszeni do uczestnictwa w tym darze. Błogi czas jest więc okazją do odnowienia relacji z Bogiem i pogłębienia duchowej więzi.

Wyraz skruchy i pokory wobec Boga

W pieśni pojawia się motyw skruchy i pokory, który jest kluczowy dla chrześcijańskiego rozumienia relacji z Bogiem. Wierni określają siebie jako „grzeszni, lecz skruszeni” i „ukorzeni” u stóp Jezusa. To wyrażenie pokory i świadomości własnych słabości, ale także pragnienia pojednania i oczyszczenia. Skruszenie serca jest warunkiem koniecznym do przyjęcia Bożego przebaczenia i łaski.

Prośba o przyjęcie czci „u nóg Twoich” symbolizuje całkowite oddanie się i poddanie woli Bożej. Wierni pragną, aby ich modlitwa i śpiew były przyjęte przez Jezusa jako wyraz ich oddania i miłości. Jest to również wyraz zaufania, że pomimo grzeszności, wierni mogą liczyć na miłosierdzie i łaskę płynącą z Serca Jezusowego.

Prośba o miłosierdzie i łaski

Pieśń jest również wyrazem prośby o Boże miłosierdzie i obfite łaski. Wierni zwracają się do Jezusa jako „najsłodszy Panie” i proszą, aby „schylił swe Serce ku tej ziemi”. Jest to obraz Boga, który jest bliski ludziom, współczujący i gotowy do pomocy. Prośba o „błysnąć miłosierdziem nad grzesznymi” pokazuje głęboką wiarę w przebaczającą miłość Boga, która jest w stanie przemienić ludzkie serca.

Werset „I obfite łaski zdroje na te biedne sługi Twoje, Panie zlej” podkreśla potrzebę Bożego wsparcia i pomocy w życiu codziennym. Wierni uznają swoją zależność od Boga i pragną, aby Jego łaska była obecna w ich życiu jako źródło siły i pocieszenia. Jest to wyraz ufności, że Bóg nie opuszcza swoich dzieci, ale obficie obdarza je swoimi darami.

Uzdrowienie i przemiana przez miłość Bożą

Pieśń zawiera również motyw uzdrowienia i przemiany, które mają miejsce poprzez miłość Bożą. Serce Jezusowe, jako symbol miłosierdzia i miłości, ma moc pocieszać smutnych, podźwignąć upadłych i rozgrzeszyć występnych. To przekonanie o wszechmocnej sile miłości Jezusa, która jest w stanie przemienić najciemniejsze aspekty ludzkiego życia.

Prośba „byśmy Serce Twe kochali, przez to Serce pozyskali niebios kraj” jest wyrazem pragnienia wiecznej łączności z Bogiem. Wierni pragną, aby ich miłość do Serca Jezusowego była drogą do zbawienia i życia wiecznego. Jest to wyraz nadziei, że poprzez wierność i miłość do Jezusa, wierni mogą osiągnąć ostateczny cel swojego życia duchowego – niebo.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Z tej biednej ziemi – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Z tej biednej ziemi" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj, Krynico dobra wszelakiego – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj, Krynico dobra wszelakiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Witaj nam, witaj Zbawco – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Witaj nam, witaj Zbawco" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Twemu Sercu cześć składamy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Twemu Sercu cześć składamy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Skądże, Jezu miły – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Skądże, Jezu miły" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Zbawiciela – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Zbawiciela" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce Twe, Jezu – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Serce Twe, Jezu" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo – Tekst

Tekst pieśni: "Serce najsłodsze Jezusa, w Tobie jak w arce zamknięto prawo" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.