Tekst piosenki: Błogi czas nam teraz świeci

Błogi czas nam teraz świeci, o Jezu kochany,
W którym możem czcić Cię w sposób przez Ciebie wybrany,
O, niech dojdzie głos nasz Ciebie,
Niechaj serce Twoje w niebie
Przyjmie cześć,
Którą grzeszni, lecz skruszeni,
U nóg Twoich ukorzeni,
Chcemy nieść, chcemy nieść.

Przyjm łaskawie od sług Twoich, o najsłodszy Panie,
Przyjmij ku czci Serca Twego to nasze śpiewanie;
Schyl swe Serce ku tej ziemi,
Miłosierdziem nad grzesznymi
Błysnąć chciej, błysnąć chciej,
I obfite łaski zdroje
Na te biedne sługi Twoje,
Panie zlej, Panie zlej.

Twoje Serce miłosierne, niech smutnych pocieszy,
Niechaj upadłych podźwignie, występnych rozgrzeszy;
Niechaj słońce Twej miłości
Spali wszystkie nasze złości;
Jezu daj, Jezu daj,
Byśmy Serce Twe kochali,
Przez to Serce pozyskali
Niebios kraj, niebios kraj.