Tekst piosenki: Bogaty jest Bóg w Miłosierdziu

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Marnotrawnego przyjmie, długo na powrót czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Magdalenę podniesie, broni godność człowieka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Nikodema strach pozna, na przemianę poczeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Choć zna zdradę Judasza, nie chce śmierci grzesznika,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Piotra płacz wynagrodzi, Jego Miłość jak rzeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
Łotra skruchę doceni, i z nagroda nie zwleka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.

Bogaty jest Bóg w miłosierdziu,
nieskończony jest przez miłość Swą
W Swoim Słowie jest wierny, na odpowiedź Twą czeka,
bo Bóg zawsze kocha człowieka.