Tekst piosenki: W czasie świętym, adwentowym

W czasie świętym, adwentowym
Jak przed przyjściem Chrystusowym,
Z żalem serca rozważamy,
Z Patriachami wołamy:

Spuśćcie nam Zbawcę, niebiosa!
Ziemię niech użyźni rosa,
dobroć Boga wszechmocnego
niech nam da Sprawiedliwego!”

Przyjmij, Ojcze, nasze dary
w dowód czci, miłości, wiary:
Ty nam dajesz Syna swego,
my Ci Zbawcę znów naszego

Panie Jezu, nim my Ciebie
godni będziem widzieć w niebie,
zasilaj nas Ciałem Swoim,
i obdarz świętym pokojem.

Pobłogosław nas, o Panie!
Niech się szczęście nam dostanie
na ziemi tutaj w udziale.
A zupełnie w Twojej chwale.

Kolacja z uczniami obraz