Tekst piosenki: Po upadku człowieka grzesznego

Po upadku człowieka grzesznego
Użalił się Pan stworzenia swego,
Zesłał na świat Archanioła cnego.

Idź do Panny, imię Jej Maryja,
spraw poselstwo: Zdrowaś, łaski pełna,
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa”.

Panna natenczas psałterz czytała,
gdy pozdrowienie to usłyszała,
na słowa się anielskie zdumiała.

Archanioł, widząc Pannę troskliwą,
jął Ją cieszyć mową łagodliwą:
Panno, nie lękaj się, Pan jest z Tobą!”

Znalazłaś łaskę u Pana swego
Ty się masz stać Matką Syna Jego
Ta jest wola Boga wszechmocnego.

kościół w parku