Tekst piosenki: O gospodzie uwielbiona

O Gospodzie uwielbiona
Nad niebiosa wywyższona,
Stwórceś swego porodziła,
Mlekiemeś Go swym karmiła.

Co Ewa smętna straciła,
Tyś przez Syna naprawiła;
bramąś się stała do nieba,
smucić się nam nie potrzeba.

Drzwiamiś Króla niebieskiego
i furtą raju świętego;
wszyscy Jej, ludzie, śpiewajcie,
bo przez Nią zbawienie macie.

Maryjo, Matko miłości,
Matko wszelakiej litości!
Broń nas od skonania złego,
i od czarta piekielnego.

Chwała bądź Panu naszemu,
z Dziewicy narodzonemu,
i Ojcu Jego wiecznemu,
także Duchowi Świętemu.

Stara gospoda