Niebiosa, rosę spuście nam z góry – Tekst pieśni

Dodano:

Share post:

Niebiosa, rosę spuście nam z góry – tekst

Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O wstrzymaj, wstrzymaj Twoje zagniewanie
I grzechów naszych zapomnij już, Panie!

Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Grzech nas oszpecił i w sprośnej postaci
Stoim przed Tobą, jakby trędowaci.

Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
O, spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany
I ześlij Tego, co ma być zesłany.

Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Pociesz się, ludu, pociesz w swej niedoli,
Już się przybliża kres twojej niewoli

Niebiosa, rosę spuście nam z góry;
Sprawiedliwego wylejcie, chmury.
Roztwórz się ziemio, i z łona twojego,
Wydaj nam, wydaj już Zbawcę naszego.

Interpretacja

Symbolika rosy i sprawiedliwego

W pieśni adwentowej „Niebiosa, rosę spuście nam z góry” pojawia się motyw rosy jako symbolu łaski Bożej i odnowy. Rosę można interpretować jako delikatny, oczyszczający dar z nieba, który przynosi życie i płodność. W kontekście adwentowym, rosę można rozumieć jako zapowiedź przyjścia Mesjasza, który jest „sprawiedliwym” wylanym z chmur, czyli zesłanym przez Boga. Ta metafora podkreśla nadzieję na zbawienie i oczekiwanie na przyjście Zbawiciela, który jest źródłem sprawiedliwości i odnowy duchowej.

Wylewanie sprawiedliwego z chmur odnosi się do biblijnej koncepcji Mesjasza jako deszczu, który nawadnia ziemię i przynosi urodzaj. W kontekście adwentu, jest to prośba o przyjście Jezusa Chrystusa, który ma przywrócić światu sprawiedliwość i pokój. W tej pieśni sprawiedliwy jest synonimem Zbawiciela, którego ludzkość oczekuje z tęsknotą, a jego przyjście jest jak deszcz dla spragnionej ziemi.

Wyraz pokuty i świadomość grzechu

W drugiej zwrotce pieśni pojawia się motyw grzechu, który „oszpecił” ludzkość, przyrównując ją do trędowatych. Jest to silny obraz, który wyraża głęboką świadomość win i potrzebę oczyszczenia. W kontekście adwentu, jest to czas pokuty i przygotowania duchowego, gdzie wierni rozważają swoje życie i proszą o Boże miłosierdzie. Wyznanie grzeszności jest kluczowe w adwentowej refleksji, która zmierza do uzyskania przebaczenia i odnowy wewnętrznej.

Prośba o zapomnienie grzechów i zatrzymanie Bożego gniewu jest wyrazem ufności w nieskończoną miłość i miłosierdzie Boga. Wierzący zwracają się z prośbą o łaskę zapomnienia win, co jest równoznaczne z nadzieją na nowy początek i możliwość zmiany życia na lepsze. Adwent jest okresem, w którym wierni pragną oczyszczenia i przywrócenia relacji z Bogiem, co jest możliwe dzięki przyjściu Mesjasza.

Nadzieja na zbawienie i koniec niewoli

Czwarta zwrotka pieśni przynosi pocieszenie dla „ludu w swej niedoli” i zapowiada „kres twojej niewoli”. To przesłanie nadziei jest istotą adwentowego oczekiwania. Niewola może być rozumiana zarówno dosłownie, jak i duchowo, jako stan grzechu i oddalenia od Boga. Przyjście Mesjasza jest obietnicą wyzwolenia i początkiem nowej ery dla ludzkości, w której panować będzie sprawiedliwość i miłość.

Przybliżanie się końca niewoli podkreśla dynamiczny charakter adwentu jako czasu, który zmierza do kulminacyjnego punktu – narodzenia Jezusa. To przypomnienie, że każdy dzień adwentu jest krokiem bliżej do spełnienia obietnic Bożych i doświadczenia Jego zbawczej mocy. Wierni są zachęcani do trwania w nadziei i wzmocnienia swojej wiary, pomimo trudności i „niedoli”, jakie mogą ich spotkać.

Przyroda jako świadek nadchodzącego zbawienia

Ostatnia zwrotka pieśni wzywa ziemię do otwarcia się i wydania Zbawcy. Jest to obraz przyrody, która aktywnie uczestniczy w Bożym planie zbawienia. Ziemia, która otwiera się, by wydać Zbawcę, może być interpretowana jako nawiązanie do dziewiczego narodzenia Jezusa z Maryi. W kontekście adwentu, jest to przypomnienie o cudzie Wcielenia i tajemnicy Bożego działania w historii ludzkości.

Wydanie Zbawcy z łona ziemi symbolizuje również uniwersalność zbawienia, które jest dostępne dla całego stworzenia. Zbawiciel przychodzi nie tylko dla wybranych, ale dla całej ziemi, która oczekuje na odkupienie. Ta pieśń adwentowa przypomina, że przyjście Mesjasza jest wydarzeniem, które dotyczy każdego aspektu życia i całego kosmosu, a oczekiwanie na to wydarzenie jest wspólne dla wszystkich wierzących.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Polecane

Urząd zbawienia ludzkiego – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Urząd zbawienia ludzkiego" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zwiastowanie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zwiastowanie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Zdrowaś bądź, Maryja – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Zdrowaś bądź, Maryja" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

W czasie świętym, adwentowym – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "W czasie świętym, adwentowym" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Tobie nad pomysł, piękno i wymowę – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Tobie nad pomysł, piękno i wymowę" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Stworzycielu gwiazd świecących – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Stworzycielu gwiazd świecących" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Spuśćcie nam na ziemskie niwy – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Spuśćcie nam na ziemskie niwy" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.

Przyjdź Panie – Tekst pieśni

Tekst pieśni: "Przyjdź Panie" - wszystkie zwrotki i refren. Dodatkowo teledysk oraz rozbudowana interpretacja utworu.