Tekst piosenki: Archanioł Boży Gabriel

Archanioł Boży Gabriel,
Posłan do Panny Maryi,
Z Majestatu Trójcy Świętej,
Tak sprawował poselstwo k’Niej

Zdrowaś, Panno, łaskiś pełna,
Pan jest z Tobą, to rzecz pewna.

Panna się wielce zdumiała
Z poselstwa, które słyszała;
Pokorniuchno się skłoniła,
Jako Panna świątobliwa,

Zasmuciła się z tej mowy,
Nic nie rzekła Aniołowi.

Ale poseł z wysokości.
Napełnion Boskiej mądrości,
Rzekł Jej: „Nie bój się Marya,
Najszczęśliwszaś Panno miła,

Nalazłaś łaskę u Pana,
Oto poczniesz Jego Syna”.

„Jezus, nazwiesz Imię Jego,
Będzie Synem Najwyższego,
„Wielki z strony człowieczeństwa
A niezmierny z strony Bóstwa,

Wieczny Syn Ojca wiecznego,
Zbawiciel świata wszystkiego”.

„A jakożby to mogło być,
Jęła Panna k’niemu mówić,
Ja nie chcę męża nigdy znać”.
Jął jej Anioł tak powiadać:

Iż Duch. Święty z Swej miłości
Sprawi to w Tobie w czystości.

Temu Panna uwierzyła,
Przyzwalając tak mówiła:
„O Pośle Boga wiecznego,
Gdyż to wola Pana mego,

Toć ja służebnica Jego,
Stań się według słowa twego”.

By chlej, niżby kto mgnął okiem,
Stał się Syn Boży człowiekiem
W żywocie Panny najczystszej
Ze krwie czystego serca Jej,

Sprawą Boga wszechmocnego,
Miłośnika człowieczego.

Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi Jego miłemu
I Duchowi Najświętszemu,
Bogu w Trójcy jedynemu

Dziękujmy w uniżoności
Za ten cud Jego miłości.

Pośle Boga wszechmocnego,
Gdyś tak w wielkiej łasce Jego,
Módl się do Pana za nami
I do tej Najświętszej Panny,

Abyśmy z grzechów powstali,
Po śmierci z Nim królowali

Archanioł Gabriel rzeźba

Archanioł Boży Gabriel to piękna pieśń religijna, którą od wieków śpiewa się podczas Adwentu. Melodia tej piosenki różni się nieznacznie w zależności od wykonawców i regionów, ale pozostaje jedną z najpopularniejszych piosenek adwentowych w Polsce.

Cztery wersety opisują Zwiastowanie Maryi przez Gabriela, który zapewnia ją, że urodzi syna Bożego Jezusa. To wydarzenie stanowi ważną część chrześcijaństwa, ponieważ jest postrzegane jako, gdy Bóg objawił się ludzkości przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Teksty są pełne nadziei i radości, gdy świętują tę doniosłą okazję i zachęcają ludzi do wiary w to, co nas czeka: “radujmy się! Cieszmy się!”

Ten ponadczasowy klasyk przekazuje głębokie poczucie duchowej czci, jednocześnie celebrując samo ludzkie życie czyli coś, co wszyscy możemy docenić bez względu na nasze przekonania i pochodzenie. Stał się integralną częścią obchodów Bożego Narodzenia w wielu krajach Europy, przypominając ludziom na całym świecie o tym, jak wyjątkowy jest ten czas każdego roku, niezależnie od tego, czy jesteś chrześcijaninem, czy nie.

Oprócz jego duchowego znaczenia, jest coś szczególnie urzekającego w słyszeniu tych łagodnych słów śpiewanych na głos podczas nabożeństw adwentowych, zwłaszcza, że tak wiele innych tradycyjnych kolęd skupia się bardziej na Świętym Mikołaju niż na czymkolwiek innym związanym z samym Bożym Narodzeniem.

Niezależnie od tego, czy znasz je już wystarczająco dobrze, czy chcesz się ich teraz nauczyć. Tak czy inaczej upewnij się, że poświęcisz trochę czasu na napięty harmonogram w nadchodzących tygodniach tuż przed nadejściem Bożego Narodzenia, aby uważnie słuchać i śpiewać, jeśli to możliwe do tych wspaniałych słów, które tworzą pieśń Archanioła Bożego Gabriela.