Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą ludzi, którzy łączą w sobie głęboką wiarę oraz różnorodne doświadczenia życiowe. W naszym zespole znajdują się zarówno osoby świeckie, jak i uduchowione, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w celu wspólnego rozwoju duchowego. Nasza pasja do Boga i chęć dzielenia się Nim z innymi sprawia, że staramy się tworzyć miejsce, w którym każdy może odnaleźć swoje miejsce i rozwijać swoją wiarę. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy chcą poszukiwać Boga i rozwijać swoją duchowość, a nasza praca ma na celu pomóc im w osiągnięciu tego celu.

Z Panem Bogiem