Tekst modlitwy: Litania za zmarłych

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże,

Bądź mu (jej, im) milościw, wybaw go (ją, ich), Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,

Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Informacje

Litania za zmarłych jest jedną z najbardziej znanych i rozpowszechnionych modlitw w Kościele katolickim. Jej korzenie sięgają czasów wczesnochrześcijańskich, kiedy to wierni zaczęli gorliwie modlić się za dusze zmarłych.

Historia modlitwy Litania za zmarłych jest niezwykle ciekawa. Jej powstanie wiąże się z potrzebą wspierania dusz cierpiących w czyśćcu po śmierci. Wczesne chrześcijaństwo kładło duży nacisk na modlitwę za zmarłych, wierząc w możliwość oczyszczenia dusz poprzez ofiarowane modlitwy.

Modlitwa ta przyjęła swoją ostateczną formę w okresie średniowiecza. Zyskała na popularności dzięki zakonom i zgromadzeniom zakonnym, które systematycznie odprawiały nabożeństwa za dusze zmarłych. Litania za zmarłych zaczęła być odmawiana podczas specjalnych mszy św., które były organizowane w intencji osób, które odeszły z tego świata.

Wśród najważniejszych elementów Litanii za zmarłych jest wypowiadanie wezwań, które mają za zadanie przypomnieć o życiu i działaniu zmarłych oraz prosić o ich wstawiennictwo przed Bogiem. Modlitwa ta stanowi swoistą “listę” osób, które są włączone w proces zbawienia i oczyszczenia.

Litania za zmarłych jest nie tylko modlitwą o zbawienie dla dusz zmarłych, ale również przypomnieniem o tym, jak krótkie i ulotne jest nasze życie na ziemi. Przez odmawianie tej modlitwy, wierni mają szansę zastanowić się nad tym, jak chcieliby być wspominani po śmierci i jakie dziedzictwo chcieliby pozostawić po sobie.

Dziś modlitwa Litania za zmarłych jest nadal powszechnie odmawiana, zarówno w ramach nabożeństw w kościołach, jak i prywatnie w domach. Przypomina nam o naszej wspólnej podróży ku wieczności i zaprasza do refleksji nad sensem życia i śmierci.