Tekst modlitwy: Litania o męce Pańskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, zmiłuj się nad nami
Jezu, trzykrotnie do Ojca się modlący,
Jezu, krwawy pot wylewający,
Jezu, przez Anioła umocniony,
Jezu, od Judasza pocałowaniem wydany,
Jezu, pojmany i związany,
Jezu, przed Annasza i Kajfasza stawiony,
Jezu, przez fałszywych świadków oskarżony,
Jezu, na śmierć osądzony,

Jezu, oplwany i policzkowany,
Jezu, po trzykroć przez Piotra zaprzany,
Jezu, od Heroda i żołnierzy jego wyśmiany,
Jezu, w białą szatę przyodziany,
Jezu, nad Barabasza pogardzony,
Jezu, przed Piłatem niesłusznie oskarżony,
Jezu, okrutnie biczowany,
Jezu, cierniem koronowany,
Jezu, od żołnierzy oplwany,
Jezu, na śmierć krzyżową osądzony,
Jezu, krzyż ciężki dźwigający,
Jezu, do krzyża gwoździami przybity,
Jezu, z niezbożnymi łotry ukrzyżowany,
Jezu, żółcią i octem napawany,

Jezu, za krzyżujących modlący się,
Jezu, łotrowi raj obiecujący,
Jezu, Matkę swą Janowi św. polecający,
Jezu, do Ojca o ratunek wołający,
Jezu, duszę w ręce Boga Ojca oddający,
Jezu, konający i za nas umierający,
Jezu, włócznią po śmierci przebity,
Jezu, z krzyża złożony i pogrzebiony.

Bądź nam miłościw, odpuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.

Od potępienia wiekuistego, wybaw nas Panie
Od wszystkiego złego,
Przez ciężką mękę swoją,
Przez śmierć i krew najświętszą Twoją,
Przez miłość, którąś nas ukochał,
Przez boleść Matki Twojej pod krzyżem stojącej.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Wielkie ciemności się stały, gdy tłuszcza ukrzyżowała Jezusa, a około godziny dziewiątej zawołał Jezus głosem wielkim: „Boże mój; Boże mój! Czemuś mnie opuścił?”

Ojcze nasz…

W. Jezus Chrystus stał się dla nas posłusznym aż do śmierci.
O. Śmierci krzyżowej.

Wyjaśnienie

Litania o męce Pańskiej – piękna i wzruszająca modlitwa, która od wieków towarzyszy chrześcijanom w ich duchowej podróży. Jej powstanie sięga daleko w przeszłość i jest związane z historią męki Jezusa Chrystusa.

Modlitwa ta ma swoje korzenie w starożytnym Rzymie, gdzie odbywały się procesje związane z mękią Pańską. W czasie tych uroczystości wierni śpiewali pieśni i odmawiali modlitwy, które miały przypominać im o cierpieniach Jezusa na krzyżu. Litania o męce Pańskiej była jednym z elementów tych uroczystości.

W ciągu wieków litania ta ulegała różnym modyfikacjom i rozwinięciom. Wprowadzano nowe zwrotki, które przywoływały kolejne etapy męki Jezusa. Modlitwa ta była i jest wyrazem głębokiego szacunku i oddania dla Boga oraz Jezusa Chrystusa.

Litania o męce Pańskiej jest wyjątkowa również ze względu na swoje piękne słowa i melodyjną melodię. Odmawiana jest na różne sposoby – zarówno indywidualnie, jak i wspólnie, w kościele lub w domu. Często jest odmawiana w okresie Wielkiego Postu, szczególnie w piątki, które są dniem poświęconym pamięci męki Jezusa.

Odmawianie Litanii o męce Pańskiej daje nam możliwość zanurzenia się w tajemnicy męki Jezusa, przypomina nam o Jego ofierze i oddaje cześć Bogu. To moment refleksji nad naszym życiem, pokuty i nawrócenia.

Litania o męce Pańskiej jest więc nie tylko modlitwą, ale również historią, która przetrwała przez wieki. To świadectwo wiary i oddania, które przypomina nam o najważniejszych wydarzeniach w historii chrześcijaństwa. Zachowajmy tę piękną tradycję i odmawiajmy Litanie o męce Pańskiej z głębokim szacunkiem i pokorą.