Tekst modlitwy: Litania o Krzyżu Świętym

Kyrie elejson.
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

O Krzyżu Święty, ratuj nas,
Krzyżu Św., skarbie nieprzebranych zasług Chrystusowych,
Krzyżu Św., dzieło zbawienne Ducha Świętego,
Krzyżu Św., nadziejo i zbawienie nasze,
Krzyżu Św., zgorszenie dla niewiernych,
Krzyżu Św., pośmiewisko dla pogan,
Krzyżu Św., Znaku Chrześcijan,
Krzyżu Św., podziwienie dla duchów Niebieskich.
Krzyżu Św., ratunku dla rozpaczających,
Krzyżu Św., pogromie szatanów,
Krzyżu Św., jedyna nadziejo grzesznych,
Krzyżu Św., drzewo życia,

Krzyżu Św., drzewo świetlane,
Krzyżu Św., podstawo Kościoła Świętego.
Krzyżu Św., obrazie doskonałości Chrześcijańskiej,
Krzyżu Św., zapłato Apostołów,
Krzyżu Św., męstwo męczenników,
Krzyżu Św., chwało wyznawców,
Krzyżu Św., tarczo dziewic,
Krzyżu Św., mocy zakonników,
Krzyżu Św., pocieszenie strapionych,
Krzyżu Św., ucieczko w pokusach i uciskach,
Krzyżu Św., drogo do Nieba,
Krzyżu Św., lekarzu chorych,
Krzyżu Św., ucieczko nędznych i opuszczonych,
Krzyżu Św., Znaku wybranych,
Krzyżu Św., radości Kapłanów,
Krzyżu Św., Znaku i początku cudów,
Krzyżu Św., Monarcho kuli ziemskiej,
Jezu Chryste ukrzyżowany, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!
Od grzechu każdego,

Od potępienia wiekuistego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Przez Krzyż Twój Święty,
Przez dźwiganie Krzyża Świętego,
Przez śmierć podjętą na Krzyżu,
Przez złożenie Twego ciała z Krzyża,
Przez znalezienie Twego Krzyża,
Przez podwyższenie Twego Krzyża,
Przez tajemnice Twego Krzyża,
Przez ukazanie Twego Krzyża na Sądzie Ostatecznym,
Przez Chwałę Twego Krzyża,
Przez wsławienie Twego Krzyża Świętego, W dzień Sądu Twego,
My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył,
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś gniew Twój i wszelkie plagi nad nami wiszące przez wielkie miłosierdzie i zasługi Twoje pohamować raczył,
Abyś nas nie zabierał z tego świata bez spowiedzi świętej,
Abyśmy, posileni chlebem anielskim, zasnęli w Bogu,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. O. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.

Wyjaśnienie

Litania o Krzyżu Świętym jest jedną z najstarszych i najbardziej znaczących modlitw w Kościele katolickim. Jej powstanie sięga czasów wczesnego chrześcijaństwa, kiedy to Krzyż Święty stał się symbolem zbawienia i miłości Bożej.

Modlitwa ta składa się z serii krótkich wezwań, które są recytowane lub śpiewane przez wiernych. Jej treść opowiada o męce i śmierci Jezusa na Krzyżu, a także o Jego triumfalnym zmartwychwstaniu. Litania o Krzyżu Świętym jest nie tylko wyrazem czci dla Męki Pańskiej, ale także modlitwą o pokój, ochronę i siłę w codziennym życiu.

Historia tej modlitwy sięga IV wieku, kiedy to św. Klemens Aleksandryjski po raz pierwszy użył słowa “litanie” do opisania ceremonii, w której wierni chodzili wokół kościoła, śpiewając wezwania i błagając o Boże miłosierdzie. Początkowo Litania o Krzyżu Świętym była modlitwą publiczną, odprawianą podczas procesji, aż w końcu stała się integralną częścią liturgii Kościoła.

Litania o Krzyżu Świętym ma wielkie znaczenie zarówno dla wiernych, jak i dla samego Kościoła. Jest wyrazem naszej wiary i ufności w zbawcze działanie Jezusa Chrystusa. W modlitwie tej odnajdujemy pociechę i nadzieję w trudnych chwilach, a także dziękujemy Bogu za Jego niezmierną miłość do nas.

Niektóre z wezwań zawartych w Litanii o Krzyżu Świętym to: “Krzyżu Chrystusa, nasze życie i nasza nadziejo!”, “Krzyżu Chrystusa, nasze odkupienie!” i “Krzyżu Chrystusa, nasza jedyna nadziejo!”.

Modlitwa ta jest nadal praktykowana na całym świecie przez katolików, którzy wierzą w moc i znaczenie Krzyża Świętego. Litania o Krzyżu Świętym jest wyrazem naszej wiary i oddania Bogu oraz przypomnieniem o Jego miłości i zbawczym działaniu. To modlitwa, która daje nam siłę i nadzieję w codziennym życiu.