Tekst modlitwy: Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze, dziękujemy Ci Jasnogórska Pani

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna,
Za to, ze obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce,
Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu,
Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś,
Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia,
Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu,
Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń,
Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety,
Za to, że byłaś nam mocą Zwycięstwa w walce o wolność,
Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli,
Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie Oddania,
Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny,
Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich ślubach Narodu,
Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach i w domach rodzinnych,
Za to, ze jesteś dla nas Bramą Niebios.

Dodatkowe informacje

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej jest jedną z najbardziej znanych modlitw katolickich w Polsce. Jej historia i powstanie sięga daleko w przeszłość, a jej treść jest pełna głębokiego oddania i wdzięczności wobec Matki Bożej.

Modlitwa ta ma swoje korzenie w średniowiecznej Polsce. Według legendy, ikona Matki Boskiej Częstochowskiej została namalowana przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu, na której Jezus zasiadał podczas wieczerzy paschalnej. Ikona została następnie przeniesiona do Jerozolimy, a potem do Konstantynopola. W XII wieku, książę Władysław Opolczyk przekazał ikonę jako dar dla klasztoru na Jasnej Górze.

Modlitwa dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej składa się z kilkudziesięciu wezwań, które wyrażają wdzięczność za różne łaski otrzymane od Matki Bożej. Każde wezwanie jest pełne czci i miłości wobec Niepokalanej. W modlitwie podziękowania składane są za otrzymane łaski duchowe i materialne, za zdrowie, za opiekę nad rodziną, za ocalenie w niebezpieczeństwie oraz za wszelkie inne dobrodziejstwa.

Modlitwa ta jest nie tylko wyrazem wdzięczności, ale także wyrazem ufności w Matkę Boską. Wiele osób modli się nią regularnie, aby wyrazić swoje oddanie i prosić o dalszą pomoc i opiekę. Jest to szczególnie popularna modlitwa w Polsce, gdzie setki tysięcy pielgrzymów odwiedza Jasną Górę każdego roku.

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej jest niezwykle pięknym tekstem, który przypomina nam o naszej wierności i oddaniu Maryi. Jej słowa wyrażają nasze podziękowanie, ale także nasze pragnienie, aby naśladować Jej przykład i żyć zgodnie z Jej naukami. Jest to modlitwa, która jednoczy wiernych i przypomina nam, że Matka Boża jest zawsze obecna w naszym życiu, gotowa wysłuchać naszych próśb i udzielić nam swojej opieki.

Litania dziękczynna do Matki Boskiej Częstochowskiej jest nie tylko pięknym wyrazem naszej wiary, ale także świadectwem wielu łask otrzymanych przez tych, którzy się nią modlą. Jej historia i powstanie są ważnym elementem naszego dziedzictwa religijnego i kulturowego. Jest to modlitwa, która przypomina nam o naszych korzeniach i łączy nas z pokoleniami wiernych, którzy przed nami modlili się do Matki Boskiej Częstochowskiej.