Tekst modlitwy: Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Bożą Rodzicielko,
Święta Wando od dzieciństwa ukochana przez Pana Jezusa,
Święta Wando Powiernico Matki Bożej,
Święta Wando zaszczycona przez całe życie rozmową z Panem Jezusem i Najświętszą Maryją Panną,
Święta Wando szerzycielko Adoracji Jezusa utajonego w Najświętszym Sakramencie,
Święta Wando serdeczna Przyjaciółko Więźnia Miłości w Świętym Tabernakulum,
Święta Wando mająca największe zamiłowanie do rozmyślania Męki Pańskiej,
Święta Wando w dzieciństwie już poświęcająca się na służbę Panu Bogu,

Święta Wando gardząca zabawami,
Święta Wando udarowana cierpieniami Krzyża w piątki Wielkiego Postu,
Święta Wando opatrująca chorych i cierpiących,
Święta Wando czuwająca troskliwie przy łożu umierających,
Święta Wando szczególna opiekunko ludu wiejskiego,
Święta Wando jednająca zwaśnionych małżonków,
Święta Wando przykładzie czystości dla dziewic,
Święta Wando wzorze pracowitości z pobożnością zjednoczonej,
Święta Wando wielki i piekny przykładzie pożytecznego żywota dla niezamężnych panien,
Święta Wando Nauczycielko czystej miłości Ojczyzny,

Święta Wando przepowiadająca karę Boża dla ciemiężycieli Polski,
Święta Wando Opiekunko ubogich i sierot,
Święta Wando pierwsza swe imię pogańskie świętością swego życia na święte i chrześcijańskie zamieniająca,
Święta Wando wzorze posłuszeństwa i pokory.
Bądź nam miłościwą – przez miłość dla Pana Jezusa,
Bądź nam miłościwą – przez uwielbienie do Najświętszej Maryi Panny,
Bądź Orędowniczką Ojczyzny – przez cześć dla wszystkich Świętych.

Abyś zgodę i jedność w narodzie polskim uprosić raczyła u Pana Boga, wyproś nam to świątobliwa Wando Nepomuceno!
Abyś wyjednała u Jezusa naszego Króla naszego katolickie i madre rządy dla kraju,
Abyś złośliwe zamysły sąsiadom Ojczyzny udaremnić raczyła,
Abyś Ojczyznę naszą ustawicznie polecała Królowej Polski Niepokalanie Poczętej,
Abyś cześć Najświętszego Sakramentu w narodzie polskim utrwaliła,
Abyś nawrócenie grzesznikom i odszczepieńcom uprosiła,
Abyś nam samym Ducha pokoju wyjednała,
Abyś nas do Ojczyzny Niebieskiej, gdzie sama cieszysz się wieczną radością doprowadziła.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami świątobliwa Wando Nepomuceno.
W. Aby Pan Bóg raczył wysłuchać prośby naszej.

Dodatkowe informacje

Wanda Malczewska, znana również jako Matka Wanda, była postacią niezwykłą. Urodziła się w Polsce w 1903 roku i od najmłodszych lat przejawiała niezwykłe piękno duchowe. Jej oddanie Bogu i życie w modlitwie sprawiły, że stała się wzorem świątobliwości dla wielu ludzi.

Wanda Malczewska była człowiekiem o wielkim sercu i niespotykanej wrażliwości na potrzeby innych. Poświęciła swoje życie na służbę bliźnim, szczególnie potrzebującym. Jej modlitwa była pełna miłości i troski, zawsze kierowana ku Bogu i dobra drugiego człowieka.

Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej jest wyrazem wdzięczności i czci, jakie ludzie oddają tej wyjątkowej postaci. W modlitwie tej prosimy o wstawiennictwo Matki Wandy w naszych potrzebach i trudnościach. Jej święte życie i oddanie Bogu są dla nas wzorem, jak żyć w zgodzie z Jego wolą.

Świątobliwa Wando, orędowniczko wiernych, módl się za nami.
Świątobliwa Wando, przykładzie pokory, módl się za nami.
Świątobliwa Wando, wzorze miłości bliźniego, módl się za nami.
Świątobliwa Wando, gorliwa w modlitwie, módl się za nami.
Świątobliwa Wando, pełna ufności w Boga, módl się za nami.

Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej jest wyrazem naszej wiary i zaufania w pomoc świętej. Wszyscy, którzy odmawiają tę modlitwę, czują jej moc i bliskość Matki Wandy. Jej wstawiennictwo jest dla nas oznaką Bożej łaski i miłości.

Niech Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej stanie się naszym codziennym towarzyszem w modlitwie. Niech nasza wiara w Boga i miłość do bliźniego wzrasta dzięki jej przykładowi. Niech Matka Wanda otacza nas swoją opieką i pomaga w każdej potrzebie.

Litania do świątobliwej Wandy Malczewskiej jest wyjednanym darem dla naszej duszy. Wsłuchajmy się w jej słowa i oddajmy nasze troski i radości w Jej ręce. Niech Matka Wanda, w swej świątobliwości, prowadzi nas na drodze do zbawienia.