Tekst modlitwy: Litania do św. Tarsycjusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami. módl się za nami
Matko Zbawiciela, módl się za nami.
Królowo Męczenników, módl się za nami.
Święty Tarsycjuszu, odważny męczenniku – módl się za nami,
Święty Tarsycjuszu, obrońco Najświętszego Sakramentu,
Święty Tarsycjuszu, miłośniku Eucharystii,

Święty Tarsycjuszu, gorliwy czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Święty Tarsycjuszu, wierny sługo Chrystusa Eucharystycznego,
Święty Tarsycjuszu, przykładzie odwagi i poświęcenia,
Święty Tarsycjuszu, nad swój wiek roztropny i bohaterski,
Święty Tarsycjuszu, wzorze dla chrześcijańskiej młodzieży,
Święty Tarsycjuszu, młodzieńcze czysty,
Święty Tarsycjuszu, lilio czystości,
Święty Tarsycjuszu, wzorze odwagi,
Święty Tarsycjuszu, ofiaro Boskiej miłości,
Święty Tarsycjuszu, zwycięzco samego siebie,
Święty Tarsycjuszu, młody apostole,

Święty Tarsycjuszu, wzorze ofiarnej służby,
Święty Tarsycjuszu, pocieszycielu czekających na śmierć,
Święty Tarsycjuszu, pomocy konających,
Święty Tarsycjuszu, ozdobo Kościoła Chrystusowego,
Święty Tarsycjuszu, patronie ludzi młodych,
Święty Tarsycjuszu, patronie pełniących służbę przy Ołtarzu Pana,
Święty Tarsycjuszu, patronie ministrantów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Módl się za nami święty Tarsycjuszu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Istotne informacje

Święty Tarsycjusz, patron ministrantów i służących przy ołtarzu, jest postacią pełną historii i symboliki. Jego litania to wyjątkowy sposób uczczenia tego niezwykłego świętego, który zasłynął swoją odwagą i oddaniem dla Eucharystii.

Tarsycjusz żył w III wieku, w czasach, gdy chrześcijaństwo było prześladowane. Był młodym chłopcem, który wyróżniał się nie tylko swoją pobożnością, ale także wielką odwagą. Został wybrany jako jeden z ministrantów, którzy mieli za zadanie przewozić Najświętszy Sakrament do więźniów i chorych.

Jego misja była niezwykle ważna, ponieważ chrześcijanie w tamtych czasach byli często prześladowani i nie mieli dostępu do Eucharystii. Tarsycjusz, choć był jeszcze dzieckiem, nie bał się podjąć tego zadania. Przez wiele lat wiernie spełniał swoje obowiązki, docierając do tych, którzy byli pozbawieni łaski sakramentów.

Jednak pewnego dnia, gdy Tarsycjusz przenosił Komunię Świętą, został zaatakowany przez grupę ludzi, którzy chcieli odebrać mu Najświętszy Sakrament. Choć był sam przeciwko nim, nie poddał się. Zdecydowanie bronił Eucharystii, aż w końcu padł ofiarą ich okrutnego gniewu.

Śmierć Tarsycjusza była bolesna i tragiczna, ale jego poświęcenie dla Eucharystii nie poszło na marne. Jego historia rozprzestrzeniła się szybko po całym chrześcijańskim świecie, a on sam został uznany za męczennika i patrona ministrantów.

Dziś litania do św. Tarsycjusza jest modlitwą, która jest wznoszona przez wiernych, pragnących odnaleźć w nim wzór odwagi i oddania dla Eucharystii. Modlą się do niego, prosząc o wstawiennictwo w swoich codziennych sprawach, a także o siłę i wytrwałość w służbie przy ołtarzu.

Litania do św. Tarsycjusza jest nie tylko modlitwą, ale również wyrazem wdzięczności za jego ofiarność. Przez jego święte poświęcenie, możemy czerpać inspirację i siłę do podjęcia trudów naszego własnego życia, przyjmując Eucharystię jako drogocenny dar Boży. Niech św. Tarsycjusz będzie naszym przewodnikiem na drodze wiary i służby Bogu.