Tekst modlitwy: Litania do św. Stanisława Kostki

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Królowo wyznawców, módl się za nami
Święty Stanisławie, miłością Boską zawsze pałający,
Święty Stanisławie, gorliwy czcicielu Najśw. Sakramentu Ołtarza,
Święty Stanisławie, ukochany synu Najśw. Maryi Panny,

Święty Stanisławie, pobożny sługo św. Barbary,
Święty Stanisławie, łaskawy obrońco konających,
Święty Stanisławie, wybrana ozdobo Tow. Jezusowego,
Święty Stanisławie, mężny siebie samego zwycięzco,
Święty Stanisławie, dzielny pogromco duchów piekielnych,
Święty Stanisławie, wspaniałomyślny wzgardzicielu świata,
Święty Stanisławie, niewzruszona wśród prześladawania opoko,

Święty Stanisławie, jaśniejące zwierciadło nabożeństwa,
Święty Stanisławie, doskonały wzorze posłuszeństwa,
Święty Stanisławie, mistrzu skromności i świątobliwości,
Święty Stanisławie, piękny kwiecie czystości,
Święty Stanisławie, gorliwy w dopełnianiu powołania Boskiego,
Święty Stanisławie, zwycięzco własnych zmysłów,

Święty Stanisławie, któryś świętej ze chrztu niewinności aż da śmierci dochował,
Święty Stanisławie, którego aniołowie niebiescy Ciałem Najświętszym karmili,
Święty Stanisławie, któremu Maryja Dziecię Jezus na ręku złożyła,
Święty Stanisławie, któryś nieprzyjaciela dusz znakiem krzyża św. odpędził,
Święty Stanisławie, któryś godzinę śmierci swej przepowiedział,
Święty Stanisławie, którega sława wielkiej świątobliwości słynie po całym świecie,
Święty Stanisławie, któryś ojczyznę swoją z różnych przygód i niebezpieczeństw wyratował,
Święty Stanisławie, opiekunie młodzieży niewinnej.

Abyśmy cnoty Twoje naśladawali, uproś nam u Boga
Abyśmy bez Sakramentów świętych z tego świata nie schodzili,
Abyśmy natchnieniom Boskim powolnymi byli,
Abyśmy pokusy czarta, świata i ciała zwyciężali,
Abyśmy zawsze bogobojnie żyli,
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison.

V. Módl się za nami św. Stanisławie,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

O modlitwie kilka słów

Święty Stanisław Kostka, patron młodzieży i studentów, to postać, której życie miało ogromny wpływ na historię Kościoła katolickiego. Jego modlitwa, znana jako Litania do św. Stanisława Kostki, jest odmawiana przez wiernych na całym świecie, którzy szukają jego wstawiennictwa w trudnych chwilach.

Pochodzący z polskiej szlachty Stanisław Kostka urodził się w XVI wieku. Jego rodzina była zamożna i wpływowa, ale młody Stanisław nie był zainteresowany światowymi przyjemnościami. Już w młodym wieku, pod wpływem nauk jezuitów, zdecydował się na życie poświęcone Bogu. Jego determinacja i gorliwość w modlitwie były niezwykłe, co przyciągnęło uwagę innych zakonników.

Stanisław Kostka zmarł w wieku 18 lat, ale jego krótkie, ale intensywne życie, pozostawiło trwały ślad. Po jego śmierci rozpowszechniły się liczne relacje o cudownych uzdrowieniach, które miały miejsce dzięki jego wstawiennictwu. Wielu wiernych zaczęło odmawiać Litanię do św. Stanisława Kostki, prosząc o jego wstawiennictwo w swoich potrzebach.

Litania ta ma szczególne znaczenie dla młodzieży i studentów, którzy często odczuwają presję i trudności życiowe. Stanisław Kostka jest dla nich wzorem, jak pozostać wiernym Bogu w świecie pełnym pokus i wyzwań. W modlitwie prosi się o siłę i mądrość, by podążać drogą wiary, jaką wybrał św. Stanisław.

Litania do św. Stanisława Kostki jest często odmawiana podczas uroczystości ku jego czci. Wielu wiernych również praktykuje indywidualne odmawianie tej modlitwy, zwracając się do niego z prośbami o wstawiennictwo. Niezależnie od okoliczności, ta modlitwa jest wyrazem ufności w opiekę i pomoc św. Stanisława Kostki, który jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Polsce.

Ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa nie jest tylko otrzymywaniem łask, ale również duchowym spotkaniem z Bogiem. Odmawiając Litanię do św. Stanisława Kostki, warto skupić się na treści modlitwy i otworzyć serce na obecność Boga. Niech ta modlitwa będzie dla nas drogowskazem na naszej drodze do zbawienia.