Tekst modlitwy: Litania do św. Rity

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami
Święty Augustynie,
Święta Moniko,
Święta Rito,

Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych,
Pocieszycielko zasmuconych,
Obrono i ucieczko opuszczonych,
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach,
Przykładzie łagodności i pokory,
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia,
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu,
Ozdobo zakonu augustiańskiego,
Różo miłości,

Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego,
Oblubienico Jezusa cierpiącego,
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona,
Święta Rito, raną na czole ozdobiona,
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą,
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona,
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa,
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona,
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana,

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze,
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli,
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali,
Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali,
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali,
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali,
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali,

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie
We wszystkich niebezpieczeństwach,
We wszystkich potrzebach i uciskach,
W każdym smutku i przeciwności,
W krzyżu i cierpieniu,
W godzinę śmierci,

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Istotne informacje na temat Litanii

Modlitwa od zawsze była ważnym aspektem życia religijnego. W różnych kulturach i wiarach istnieją różne formy modlitw, które mają na celu nawiązanie kontaktu z boskością i wyrażenie swoich pragnień, prośby czy podziękowania. Jedną z popularnych modlitw w katolickiej tradycji jest Litania do św. Rity.

Święta Rita, znana również jako święta spraw zagubionych spraw, urodziła się we Włoszech w XIV wieku. W młodości wyraziła pragnienie wstąpienia do zakonu, jednak jej rodzice zdecydowali inaczej i wydali ją za mąż. Jej małżeństwo nie było szczęśliwe, a mąż był brutalny. Rita cierpliwie znosiła swoje problemy, modląc się o zmianę sytuacji. Po pewnym czasie jej mąż zginął tragicznie, a Rita mogła wreszcie zrealizować swoje pragnienie i wstąpić do zakonu augustianek.

Litania do św. Rity jest modlitwą składającą się z serii krótkich wezwań, na które wierni odpowiadają słowami “módl się za nami”. Litania rozpoczyna się od wezwania “Święta Rita, orędowniczko spraw beznadziejnych, módl się za nami”. Następnie wymienia się różne aspekty jej życia i cnoty, prosząc o wstawiennictwo. Modlitwa kończy się wezwaniem “Święta Rita, módl się za nami i wyproś nam łaski, których tak bardzo potrzebujemy”.

Modlitwa do św. Rity jest często odmawiana przez osoby potrzebujące pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, szczególnie w sprawach beznadziejnych. Wierzy się, że św. Rita, ze względu na swoje własne doświadczenia, jest szczególnie wyczulona na takie problemy i skutecznie wstawia się za swoimi wiernymi. Modlitwa ta jest również popularna wśród osób cierpiących z powodu przemocy domowej, ponieważ św. Rita jest uważana za patronkę ofiar przemocy i małżeństw nieszczęśliwych.

Litania do św. Rity jest modlitwą pełną ufności i nadziei. Jej odmawianie przynosi pocieszenie i siłę w trudnych chwilach. Wierni wierzą, że św. Rita, jako święta, jest bliska Bogu i ma szczególną łaskę wstawiennictwa.