Tekst modlitwy: Litania do św. Rity (II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Maryjo,
Niepokalana Dziewico,
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Matko Serca Najświętszego,
Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami
Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze pokory, Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą,
Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela,
Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela,
Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała,
Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła,
Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła,
Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała,
Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła,

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana,
Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli,
Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą,
Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli,
Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali,
Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały,
Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali,
Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali,
Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył,

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Więcej danych

Litania do św. Rity jest jedną z najbardziej znanych i popularnych modlitw w Kościele katolickim. Jej korzenie sięgają daleko wstecz, a historia tej modlitwy jest fascynująca i pełna ciekawostek. Święta Rita z Cascii, patronka beznadziejnych spraw, jest postacią niezwykle ważną dla wielu wiernych na całym świecie.

Modlitwa ta ma swoje źródła w życiu św. Rity, która żyła w XV wieku we Włoszech. Rita była żoną i matką, ale po śmierci męża zdecydowała się poświęcić swoje życie Bogu. Przez wiele lat żyła w klasztorze, oddając się modlitwie i pokucie. Jej życie było pełne prób i trudności, ale dzięki swojej niezłomnej wiary zyskała opinię świętej i cudotwórczyni.

Litania do św. Rity jest pełna prośby o wstawiennictwo i ochronę. Wiele osób, które czują się beznadziejne lub znalazły się w trudnej sytuacji, zwraca się do niej z nadzieją na pomoc i pocieszenie. Modlitwa ta jest odmawiana zarówno indywidualnie, jak i w grupach, podczas nabożeństw i uroczystości religijnych.

Jej tekst zawiera wiele przenośni i symboli, które mają na celu wzmocnienie wiary i nadziei. Litania do św. Rity jest również znana z tego, że nie tylko prosi o pomoc dla siebie, ale także o łaski dla innych. W ten sposób modlitwa ta staje się wyrazem miłości bliźniego i solidarności.

W dzisiejszych czasach, kiedy wiele osób doświadcza trudności i problemów, modlitwa do św. Rity nabiera szczególnego znaczenia. Jej siła tkwi w wierzeniu, że nawet w najtrudniejszych chwilach można znaleźć nadzieję i wsparcie w modlitwie. Litania do św. Rity przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy sami i zawsze możemy zwrócić się do Boga o pomoc.

Dlatego ta modlitwa, wpisująca się w długą tradycję katolicką, jest tak istotna dla wielu ludzi. To nie tylko słowa, ale także wyraz głębokiej wiary i zaufania. Litania do św. Rity daje nadzieję, siłę i pocieszenie w trudnych chwilach, a także przypomina o mocy modlitwy i wstawiennictwa świętych.