Tekst modlitwy: Litania do św. Maksymiliana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami
Wielki miłośniku Boga,
Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,
Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,
Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,
Apostole Cudownego Medalika,

Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,
Wzorze życia zakonnego,
Pragnący śmierci męczeńskiej,
Gorliwy apostole Japonii,
Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,
Zdobywco dusz dla Niepokalanej,
Ukazujący ludziom ideał życia,
Miłośniku modlitwy,
Wzorze niezachwianej ufności,
Pociągający ludzi dobrocią i radością,
Pragnący nawrócenia grzeszników,
Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,
Pragnący nawrócenia pogan,

Kochający bliźnich dla Boga,
Miłośniku umartwienia i pokuty,
Przykładzie posłuszeństwa,
Miłośniku ubóstwa i prostoty,
Wzorze anielskiej czystości,
Obrońco dobrych obyczajów,
Głosicielu odrodzenia narodu polskiego,
Obrońco wiary świętej,
Apostole prasy katolickiej,
Apostole dobrego przykładu,
Wzorze znoszenia cierpień,

Przykładzie przebaczenia wrogom,
Umacniający współwięźniów na duchu,
Ofiarujący swe życie za rodzinę,
Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom,
Męczenniku Oświęcimia,
Chlubo polskiej ziemi,
Wsławiony po całym świecie,
Wielki nasz orędowniku w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Modlitwa jest nieodłącznym elementem życia wierzącego człowieka. To moment, w którym otwieramy się na Boga, oddajemy Mu swoje troski i prośby, ale także dziękujemy za otrzymane łaski. Wielu świętych, przez swoje życie i działalność, stanowi dla nas wzór i pomoc w modlitwie. Jednym z takich świętych jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Święty Maksymilian Maria Kolbe, znany również jako apostoł Niepokalanej, był polskim franciszkaninem, który oddał swoje życie za innego więźnia w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Jego heroiczna ofiara jest doskonałym przykładem miłości bliźniego i oddania Bogu. Litania do św. Maksymiliana jest wyrazem naszej modlitwy do tego świętego, prosząc o jego wstawiennictwo i opiekę.

W modlitwie litanej składamy Bogu różne prośby, wyliczając przy tym różne tajemnice i aspekty życia świętego Maksymiliana. Modlimy się o wiarę, nadzieję i miłość, które towarzyszyły mu w trudnych chwilach. Prosimy o jego wstawiennictwo w naszych codziennych sprawach, o siłę do pokonywania trudności oraz o nawrócenie grzeszników.

Modlitwa do św. Maksymiliana jest nie tylko znakiem naszej wiary, ale także drogowskazem w codziennym życiu. Święty ten ukazuje nam, jak być wiernym Bogu, jak kochać naszych bliźnich i jak dawać świadectwo Chrystusowi w naszym postępowaniu.

Litania do św. Maksymiliana jest modlitwą pełną oddania, ufności i miłości. W jej słowach znajdujemy oparcie i pocieszenie, a także inspirację do działania. Niech ta modlitwa towarzyszy nam w naszej drodze wiary, umacnia naszą więź z Bogiem i pozwala nam naśladować świętego Maksymiliana w miłości do Boga i bliźniego.