Tekst modlitwy: Litania do św. Klary

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami,
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Matko Klaro,
Przez Boga objawiona światu przed narodzeniem,
Przez Chrystusa nazwana światłem świata,
W młodości wybrana na służbę Bogu,
Porzucająca świat dla Chrystusa,
Klejnocie Jezusa i Maryi,

Miłująca Chrystusa Cierpiącego,
Wielbicielko Przenajświętszego Sakramentu,
Uczczona obecnością Jezusa i Maryi,
Matko wielu dziewic zakonnych,
Wraz z siostrami przyjęta przez Jezusa pod opiekę,
Otrzymująca błogosławieństwo Ojca Świętego,
Niewzruszona w wierze,
Ugruntowana w nadziei,
Płonąca miłością seraficzną,
Lilio anielskiej czystości,

Zwyciężająca pokusy ciała,
Gardząca bogactwami i marnością światową,
Miłująca najwyższe ubóstwo,
Perło posłuszeństwa,
Wzorze głębokiej pokory,
Zwierciadło zakonnej doskonałości,
Promieniejąca na świat swoją świętością,
Zaszczycona darem proroctwa,
Sławna cudami,

Odważna pogromicielko złych duchów,
Najukochańsza córko świętego Ojca Franciszka,
Gorliwa naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
Ukochana Siostro Braci Mniejszych,
Ozdobo Zakonu Serafickiego,
Uczestniczko niebieskiej chwały,
Orędowniczko nasza przed Bogiem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święta Klaro.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Więcej o Litanii

Modlitwa jest jednym z najważniejszych elementów w życiu wielu osób na całym świecie. Przez wieki ludzie szukali kontaktu z siłą wyższą, która mogłaby pomóc im w trudnych chwilach i przynieść im pokój wewnętrzny. Jednym z przykładów modlitwy, która ma szczególne znaczenie dla wielu katolików, jest Litania do św. Klary.

Święta Klara z Asyżu, która żyła w XIII wieku, była jedną z pierwszych uczennic św. Franciszka. Była kobietą pełną pokory, oddaną Bogu i bliźnim. Jej życie było pełne modlitwy i służby innym. Dla wielu osób św. Klara jest wzorem prawdziwej wiary i oddania.

Litania do św. Klary jest modlitwą, która składa się z wielu wezwań, w których prosimy o wstawiennictwo św. Klary w różnych sprawach naszego życia. Modlitwa ta jest często odmawiana w czasie trudności, kiedy szukamy wsparcia i pocieszenia. Odmawianie litanii do św. Klary może przynieść ulgę, pokój i nadzieję.

Ważne jest, aby pamiętać, że modlitwa nie jest tylko powtarzaniem słów, ale to szczere rozmawianie z Bogiem. W momencie odmawiania litanii do św. Klary, powinniśmy skupić się na jej życiu, na jej wierzeniach i na jej przykładzie. To pozwoli nam na głębsze zrozumienie modlitwy i połączenie się z Bogiem.

Litania do św. Klary jest także ważnym elementem tradycji katolickiej. Kościół katolicki od wieków zachęcał wiernych do modlitwy i otwarcia się na łaski, które mogą płynąć z nieba. Odmawianie tej litanii jest więc aktem wiary i oddania się Bogu.

Wielu ludzi doświadczyło już mocy modlitwy i jej wpływu na ich życie. Dlatego warto zwrócić uwagę na modlitwę jako ważny element naszej codzienności. Litania do św. Klary może być jednym z narzędzi, które pomogą nam w naszej drodze do Boga i duchowego rozwoju. Odmawiajmy ją z wiarą i zaufaniem, wiedząc, że św. Klara jest u boku i wstawia się za nami przed Tronem Bożym.