Tekst modlitwy: Litania do św. Kamila

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Kamilu,
Ojcze ubogich i sierot,
Patronie chorych i szpitali,
Pocieszycielu strapionych,

Świecący przykładzie prawdziwej miłości bliźniego,
Gorliwy pracowniku dla zbawienia dusz nieśmiertelnych,
Ozdobo Kościoła Katolickiego,
Kapłanie według serca Bożego,
Wielki pokutniku zbłądzeń twojej młodości,
Serafinie świętej miłości,
Czcicielu krzyża świętego,
Wielki dobrodzieju ludzkości,
Jasno świecąca gwiazdo świętości,
Wierny sługo Najśw. Panny Maryi,
Wielki czcicielu pięciu ran świętych,
Dobrotliwy nasz pośredniku u tronu Bożego,

We wszystkich potrzebach naszych,
W cierpieniach i dolegliwościach,
W pokusach i walkach życia,
We wszystkich utrapieniach naszych,
W godzinie śmierci naszej,

Który miałeś pałające żądanie umrzeć w służbie chorych,
Który żarliwej modlitwie się oddawałeś,
Który w cierpieniach i doświadczeniach Bogu się wiernie poddawałeś,
Który prawdziwie apostolskie życie prowadziłeś,
Który błogosławioną śmiercią żywot zakończyłeś.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

V. Módl się za nami św. Kamilu.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Informacje na temat modlitwy

Litania do św. Kamila, znana również jako Modlitwa do św. Kamila de Lellis, to piękne wyznanie wiary i prośba o wstawiennictwo jednego z największych świętych Kościoła katolickiego. Święty Kamilo de Lellis urodził się w 1550 roku we Włoszech i jest uznawany za patrona chorych, pielęgniarek, lekarzy oraz służących w służbach medycznych.

Modlitwa ta jest rozpowszechniona na całym świecie i jest często odmawiana przez osoby poszukujące pomocy w trudnych sytuacjach zdrowotnych. Litania do św. Kamila składa się z licznych wezwań, które odnoszą się do różnych aspektów życia i potrzeb ludzkich. Wierzący prosi świętego o opiekę, uzdrowienie oraz pomoc w codziennych troskach.

Historia modlitwy sięga czasów, gdy św. Kamilo założył zakon Braci Służebników Chorych. Jego wiara, oddanie i miłość do chorych były niezwykłe. Kamilo sam był wielokrotnie chory, ale mimo to nieustannie służył potrzebującym. Jego życie i działalność stały się inspiracją dla wielu ludzi, którzy odmawiając Litanię do św. Kamila, proszą o jego wstawiennictwo i przykład.

Modlitwa ta jest nie tylko wyrazem duchowej bliskości z Bogiem, ale także przypomnieniem o wartościach chrześcijańskiego miłosierdzia i troski o innych. Św. Kamilo naucza nas, że każdy człowiek, niezależnie od swojego stanu zdrowia, zasługuje na szacunek, miłość i wsparcie.

Litania do św. Kamila jest niezwykłą formą komunikacji z Bogiem. Wzruszające słowa składane w tej modlitwie są wyrazem ufności i wiary w Boże miłosierdzie oraz wstawiennictwo św. Kamila. To modlitwa, która jednoczy wiernych na całym świecie i przypomina o potrzebie zjednoczenia się w duchu miłości, szacunku i troski o innych.

Warto sięgnąć po Litanię do św. Kamila, nie tylko w chwilach trudności czy choroby, ale również w codziennym życiu, aby prosić o siłę, mądrość i łaskę potrzebną do spełniania swojego powołania. Niech słowa tej modlitwy będą dla nas pocieszeniem, inspiracją i przypomnieniem o wartościach, które św. Kamilo tak pięknie i wiernie nauczał.