Tekst modlitwy: Litania do św. Judy Tadeusza

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Boża Rodzicielko,
Królowo Apostołów,
Św. Judo Tadeuszu,
Św. Judo, chwalebny Apostole,
Św. Judo, gorliwy wyznawco,
Św. Judo, prawdziwy przyjacielu Chrystusa,
Św. Judo, wierny sługo Boży,

Św. Judo, na opowiadanie Ewangelii powołany,
Św. Judo, niezmordowany głosicielu słowa Bożego,
Św. Judo, miłość Bożą w duszach ludzkich rozniecający,
Św. Judo, w obronie wiary św. śmiało występujący,
Św. Judo, przykładem życia chrześcijańskiego będący,
Św. Judo, prześladowanie dla wiary św. cierpiący,
Św. Judo, krwią swoją wiarę św. stwierdzający,
Św. Judo, szczególny Patronie w sprawach trudnych i beznadziejnych,
Św. Judo, Orędowniku możny,
Abyśmy z grzechów naszych powstali,
Abyśmy szczerze pokutowali,
Abyśmy w służbie Bożej gorliwymi byli,
Abyśmy w cnocie postępowali,

Abyśmy w jedności i zgodzie żyli,
Abyśmy w wierze niezachwianie trwali,
Abyśmy nigdy zwątpieniu nie ulegli,
Abyśmy nigdy w rozpacz nic wpadli,
Abyśmy błądzących na drogę prawdziwą sprowadzali,
Abyśmy sami od jedności Kościoła Katolickiego nie odstąpili,
Abyśmy od wszelkich niebezpieczeństw duchowych uwolnieni byli,
Abyśmy po przejściu życia doczesnego z Tobą się połączyli.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Więcej na temat modlitwy

Litania do św. Judy Tadeusza to piękna modlitwa, która cieszy się dużą popularnością w Kościele katolickim. Święty Judy Tadeusz, znany również jako św. Judy Tadeusz Tadeusz, był jednym z dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Jego historia sięga czasów biblijnych, gdy został powołany przez samego Jezusa, aby pomagać w głoszeniu Ewangelii.

Modlitwa do św. Judy Tadeusza jest często odmawiana w sytuacjach beznadziejnych i trudnych. Święty Judy Tadeusz jest bowiem patronem spraw beznadziejnych i utraconych. Ludzie zwracają się do niego w trudnych momentach, gdy czują, że nie mają już nadziei. Wierzą, że jego wstawiennictwo może przynieść im ulgę i pomoc.

Litania do św. Judy Tadeusza składa się z kilkunastu krótkich wezwań, które wyrażają różne potrzeby i intencje. Odmawiający modlitwę prosi św. Judy Tadeusza o wsparcie w konkretnych sytuacjach, takich jak choroba, trudności w pracy czy utrata bliskiej osoby. Modlitwa ta jest wyrazem ufności w miłosierdzie Boże i w opiekę świętego.

W Polsce litania do św. Judy Tadeusza jest szczególnie popularna, a jego kult rozwijał się na przestrzeni wieków. Wiele osób odnajduje w tej modlitwie pocieszenie i nadzieję. Żywa wiara w moc wstawiennictwa św. Judy Tadeusza sprawia, że ludzie czują się silniejsi i bardziej odważni w obliczu trudności.

Warto pamiętać, że modlitwa nie jest tylko słowami wypowiadanymi z ust, ale przede wszystkim wyrazem zaufania i otwarcia serca. Modląc się do św. Judy Tadeusza, możemy liczyć na jego pomoc i wsparcie w najtrudniejszych chwilach naszego życia.