Tekst modlitwy: Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie,
Przesławny potomku Dawida,
Światło Patriarchów,
Oblubieńcze Bogarodzicy,
Przeczysty stróżu Dziewicy,
Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,
Głowo Najświętszej Rodziny,
Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy,
Józefie najmężniejszy,
Józefie najposłuszniejszy,
Józefie najwierniejszy,
Zwierciadło cierpliwości,
Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,
Ozdobo życia rodzinnego,
Opiekunie dziewic,
Podporo rodzin,
Pociecho nieszczęśliwych,
Nadziejo chorych,
Patronie umierających,
Postrachu duchów piekielnych,
Opiekunie Kościoła świętego,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Ustanowił go panem domu swego.
O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

Litania do św. Józefa jest jedną z najbardziej popularnych modlitw w Kościele katolickim. Święty Józef, mąż Najświętszej Maryi Panny, jest patronem wielu grup społecznych i zawodowych, a także rodzin. Modlitwa ta jest często odmawiana w różnych okolicznościach, zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo.

Litania do św. Józefa składa się z wielu wezwań, w których wzywamy świętego Józefa, prosząc go o wstawiennictwo u Boga. Modlimy się, aby św. Józef był naszym przewodnikiem i opiekunem w codziennym życiu, w sprawach rodziny, pracy, zdrowia i wszelkich trudnościach, z jakimi się spotykamy.

W modlitwie tej wyrażamy także nasze zaufanie i prośbę o pomoc w budowaniu naszej relacji z Jezusem i Maryją. Święty Józef, jako opiekun Dzieciątka Jezus, jest wzorem wierności, pokory i oddania. Jego przykład i wstawiennictwo mogą nam pomóc w naszej duchowej drodze.

Warto pamiętać, że modlitwa nie jest jedynie formą słów, ale przede wszystkim spotkaniem z Bogiem. Odmawiając Litanię do św. Józefa, powinniśmy otworzyć nasze serca na działanie Ducha Świętego i być gotowymi na to, co Bóg chce nam przekazać.

Litania do św. Józefa jest również ważnym elementem tradycji katolickiej. Odmawiana jest w czasie różnych uroczystości, takich jak święto św. Józefa czy Rok św. Józefa ogłoszony przez Papieża Franciszka. W ten sposób cały Kościół jednoczy się w modlitwie do tego wielkiego świętego.

Litania do św. Józefa jest źródłem pocieszenia i nadziei dla wszystkich, którzy szukają wsparcia i opieki w swoim życiu. Odmawiając tę modlitwę, oddajemy nasze sprawy w ręce św. Józefa i ufamy, że nasze prośby zostaną wysłuchane.