Tekst modlitwy: Litania do św. Jana z Dukli

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu,
Święty Janie Kapistranie, założycielu Prowincji Zakonu Braci Mniejszych w Polsce,
Święty Janie z Dukli, wierny naśladowco Chrystusa,
Święty Janie, rozmiłowany w krzyżu Chrystusowym,
Święty Janie, wielki czcicielu Najświętszej Maryi Panny,
Święty Janie, wierny synu świętego Franciszka,
Święty Janie, prawdziwa ozdobo Kościoła Chrystusowego,
Święty Janie, mężu żywej wiary,

Święty Janie, zawsze pełen chrześcijańskiej nadziei,
Święty Janie, głoszący swym życiem cnotę Bożej miłości,
Święty Janie, wzorze pokory i ubóstwa,
Święty Janie, przykładzie czystości i posłuszeństwa,
Święty Janie, o wzorowym życiu i obyczajach,
Święty Janie, wzorze miłości Boga i bliźniego,
Święty Janie, śpieszący z nieustanną pomocą potrzebującym,
Święty Janie, głęboki i niestrudzony w rozważaniu tajemnic Bożych,
Święty Janie, przykładzie żarliwej modlitwy i kontemplacji,
Święty Janie, apostole Królestwa Bożego,
Święty Janie, hojny szafarzu sakramentów świętych,
Święty Janie, gorliwy i wytrwały spowiedniku,
Święty Janie, żarliwy kaznodziejo pokutny,

Święty Janie, pomagający zagubionym w odnalezieniu właściwej drogi życia,
Święty Janie, pragnący męczeństwa z miłości ku Bogu,
Święty Janie, wielki cudotwórco,
Święty Janie, obdarzony łaską uzdrawiania chorych,
Święty Janie, pocieszycielu smutnych i płaczących,
Święty Janie, prowadzący do jedności wyznawców Chrystusa,
Święty Janie, szczególny opiekunie Dukli i Lwowa,
Święty Janie, patronie naszego narodu,
Święty Janie, prowadzący skłóconych do pojednania i pokoju,
Święty Janie, ozdobo wyznawców Chrystusa,
Święty Janie, wskazujący drogę do niebieskiej ojczyzny,
Święty Janie, nasz szczególny patronie za życia i po śmierci,
Święty Janie, chlubo Zakonu Braci Mniejszych,
Święty Janie, klejnocie Prowincji Ojców Bernardynów,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święty Janie z Dukli.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Modlitwa jest dla wielu z nas niezwykle ważna. Stanowi ona sposób na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Bogiem i wyrażenie naszych pragnień, nadziei, ale także trosk i błagań. Jednym z wielu świętych, do których możemy się modlić, jest św. Jan z Dukli.

Jan z Dukli był franciszkańskim zakonnikiem, żyjącym na przełomie XV i XVI wieku. Jego życie było wyjątkowe, pełne oddania Bogu i pomocy potrzebującym. Wielu ludzi przypisuje mu dziś niezwykłe łaski i cudowne interwencje.

Litania do św. Jana z Dukli jest modlitwą, w której prosimy świętego o wstawiennictwo u Boga. Składa się ona z kilkunastu krótkich wezwań, na które odpowiadamy słowami “módl się za nami”. Każde z tych wezwań odwołuje się do innych aspektów życia św. Jana z Dukli, takich jak jego pokora, miłosierdzie, oddanie Bogu i innym ludziom.

Modląc się litanią do św. Jana z Dukli, możemy prosić o opiekę nad nami i naszymi bliskimi, o uzdrowienie ciała i duszy, o siłę w trudnych chwilach oraz o pomoc w codziennych sprawach. Święty Jan z Dukli jest bowiem patronem wielu dziedzin życia, takich jak chorych, ubogich czy pielgrzymów.

Niech więc litania do św. Jana z Dukli będzie dla nas drogą do Boga, sposobem na nawiązanie więzi z tym świętym i otrzymanie Jego łaski. Niech modlitwa stanie się dla nas źródłem pocieszenia, nadziei i siły w codziennym życiu. A św. Jan z Dukli niech nam towarzyszy i wspiera nasze starania o dobre i pełne miłości życie.