Tekst modlitwy: Litania do św. Jana Pawła II

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami

Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,
Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,

Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,

Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,

Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,

Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

K: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Informacje dotyczące modlitwy

Litania do św. Jana Pawła II to jedna z najpopularniejszych modlitw w Polsce i na całym świecie. Święty Jan Paweł II, znany również jako Karol Wojtyła, był wielkim przywódcą Kościoła katolickiego i papieżem przez ponad 26 lat. Jego oddanie Bogu, miłość do bliźniego i niezłomna wiara zainspirowały miliony ludzi na całym świecie.

Litania do św. Jana Pawła II jest wyrazem wdzięczności i oddania dla tego wyjątkowego świętego. Modlitwa ta składa się z serii wezwań i odpowiedzi, w których wzywamy św. Jana Pawła II o wstawiennictwo w naszych potrzebach. Litania rozpoczyna się od wezwania “Święty Janie Pawle II, módl się za nami”, a następnie wymienia różne cechy i dzieła tego świętego człowieka.

W modlitwie tej wspominamy jego pobożność, mądrość, pokorę, miłosierdzie i oddanie dla Kościoła. Wzywamy św. Jana Pawła II o wstawiennictwo w naszych modlitwach, prośbach i trudnościach dnia codziennego. Jego świętość i bliskość z Bogiem sprawiają, że wiele osób czuje się z nim szczególnie związanych i ma zaufanie do jego wstawiennictwa.

Modlitwa ta jest nie tylko wyrazem naszej wiary, ale także sposobem na budowanie relacji z Bogiem i świętymi. Wzywając św. Jana Pawła II, oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi, którego on tak gorąco nauczał i naśladował. Jego życie i nauczanie są dla nas drogowskazem, jak żyć w zgodzie z Ewangelią i dążyć do świętości.

Litania do św. Jana Pawła II jest modlitwą pełną pokory i zaufania. Wzywając go, prosimy o jego wstawiennictwo przed Tronem Bożym, wierząc, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Święty Jan Paweł II jest dla nas wzorem i przewodnikiem w życiu duchowym. Jego życie jest inspiracją dla nas wszystkich i pokazuje, jak ważne jest oddanie się Bogu i służba innym.

W modlitwie do św. Jana Pawła II składamy nasze troski, radości i nadzieje. Wierzymy, że jego wstawiennictwo może przynieść nam łaski i błogosławieństwa. Litania ta jest wyrazem naszej wiary i zaufania w siłę modlitwy. Wzywając św. Jana Pawła II, prosimy go o wsparcie w naszym życiu codziennym i o siłę w trudnych chwilach.

Litania do św. Jana Pawła II jest modlitwą, która łączy nas z tym wielkim świętym. Wzywając go, czujemy się bliżej Boga i bardziej świadomi swojego powołania do świętości. Jego życie i nauczanie są dla nas inspiracją i zachętą do większego zaangażowania w służbę Bogu i bliźniemu. Niech św. Jan Paweł II będzie naszym przewodnikiem na drodze wiary i naszym orędownikiem przed Tronem Bożym. Amen.