Tekst modlitwy: Litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Janie, Nepomucenie,
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony,
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony,
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele,
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego,
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze,
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego,
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników,
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy,

Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze,
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy,
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy,
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych,
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty,
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości,
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności,
Święty Janie, duchem prorockim napełniony,

Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany,
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku,
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony,
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco,
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie,
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie,
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie,
Święty Janie, nasz wielki Patronie,
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego,
Od wszelkiego zgorszenia,
Od wszelkiego złego zrozumienia,
Od niesławy świata,
Od śmierci wiecznej,
Od świętokradzkiej spowiedzi,
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,
Od ucisku sumienia,

Od odwlekania pokuty świętej,
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,
Od przewrotnego towarzystwa,
Od wyjawienia sekretów,
Od zaniedbania powinności,
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie,
Przez haniebne z łotrami porównanie,
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane,
Przez gorzką śmierć Twoją,
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena,
W dzień sądu Twego.
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył,
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył,
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo...
K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Litania do św. Jana Nepomucena jest modlitwą, która od wieków towarzyszy nam w naszych próbach i trudnościach. Święty Jan Nepomucen jest patronem ochrony przed wodą, a także orędownikiem w sprawach trudnych do rozwiązania. Modlitwa ta jest wyrazem naszej wiary i ufności w moc Bożą, która działa przez wstawiennictwo świętych.

W modlitwie litanej wznosimy do św. Jana Nepomucena nasze prośby i błagania. Prosimy o jego wsparcie w walce z przeciwnościami losu, o pokój w naszych sercach, a także o łaski potrzebne nam w naszej codzienności. Święty Jan Nepomucen jest nie tylko patronem przed powodzią, ale również patronem osób, które muszą stawić czoła trudnym sytuacjom życiowym. Jego wstawiennictwo jest dla nas wielkim wsparciem.

Litania do św. Jana Nepomucena jest niezwykle pięknym wyrazem naszej modlitwy. Wznosimy nasze głosy ku niebu, prosząc o pomoc i opiekę. Święty Jan Nepomucen, jako patron trudności, jest bliski naszym sercom i zawsze gotów nam pomóc. Wierzymy, że przez jego wstawiennictwo możemy osiągnąć łaski i błogosławieństwo Boże.

W modlitwie do św. Jana Nepomucena odnajdujemy siłę i pokój. Mocą tej modlitwy czujemy, że nie jesteśmy sami, że istnieje ktoś, kto nas słucha i jest gotów nam pomóc. Niezależnie od naszych problemów i trudności, możemy zawsze zwrócić się do św. Jana Nepomucena i prosić go o wstawiennictwo.

Niech modlitwa do św. Jana Nepomucena stanie się dla nas źródłem nadziei i pocieszenia. Niech nasze prośby będą wysłuchane, a my będziemy żyć w bliskości z Bogiem i świętymi. Niech św. Jan Nepomucen, nasz patron i orędownik, otacza nas swoją opieką i prowadzi nas na drogach Bożego miłosierdzia. Amen.