Tekst modlitwy: Litania do św. Franciszka

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami
Święty Franciszku Seraficki,
Święty Franciszku, kwiecie łaski Bożej,
Święty Franciszku, wielki naśladowco Chrystusa,
Święty Franciszku, pragnący śmierci męczeńskiej,
Święty Franciszku, piastunie ran Chrystusowych,
Święty Franciszku, znamionami Męki Jezusowej ozdobiony,
Święty Franciszku, mocą czynienia cudów obdarzony,
Święty Franciszku, gorejący miłością Bożą,
Święty Franciszku, miłością bliźniego przepełniony,
Święty Franciszku, miłośniku pokory,

Święty Franciszku, wzorze pokuty,
Święty Franciszku, przykładzie posłuszeństwa,
Święty Franciszku, miłośniku czystości,
Święty Franciszku, dobrami świata gardzący,
Święty Franciszku, patriarcho ubogich,
Święty Franciszku, żywy obrazie cnót ewangelicznych,
Święty Franciszku, założycielu trzech Zakonów,
Święty Franciszku, bojowniku Chrystusowy,
Święty Franciszku, pogromco szatana,
Święty Franciszku, filarze Kościoła świętego,
Święty Franciszku, obrońco wiary katolickiej,

Święty Franciszku, tarczo wojujących za prawdę,
Święty Franciszku, zwycięzco złości świata,
Święty Franciszku, odnowicielu obyczajów chrześcijańskich,
Święty Franciszku, drogowskazie dla błądzących,
Święty Franciszku, lekarzu chorych na duszy,
Święty Franciszku, dzielny orędowniku u Boga,
Święty Franciszku, święty nasz Ojcze.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święty Ojcze Franciszku.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Franciszka jest jednym z najbardziej znanych modlitewników katolickich, które są skierowane do świętego Franciszka z Asyżu. Ta modlitwa, będąca wyrazem czci i uwielbienia dla św. Franciszka, ma swój unikalny charakter i jest często odmawiana przez wiernych na całym świecie.

Litania do św. Franciszka składa się z serii wezwań, na które odpowiada się “módl się za nami”. Wezwania te przedstawiają różne aspekty życia i duchowości św. Franciszka, a także prośby o wstawiennictwo w różnych sprawach. Przez odmawianie litanii, wierni starają się naśladować przykład świętego Franciszka, który był znany ze swojego ubóstwa, miłości do natury i oddania Bogu.

Odmawianie litanii do św. Franciszka może być źródłem pocieszenia, inspiracji i siły duchowej dla wiernych. Modlitwa ta przypomina nam o wartościach, które św. Franciszek głosił i które są aktualne również w dzisiejszych czasach. Jego postawa pokory, miłości do ubogich i troski o stworzenie są nadal ważne i powinny być wzorem dla nas wszystkich.

Modlitwa do św. Franciszka może być odmawiana w dowolnym momencie dnia i jest szczególnie popularna w czasie uroczystości związanych ze świętem tego świętego, które obchodzone jest 4 października. Odmawianie litanii może być również formą osobistej modlitwy, w której wierni proszą św. Franciszka o wstawiennictwo w swoich prywatnych intencjach.

Litania do św. Franciszka jest duchowym skarbem dla katolików, który przypomina o wartościach, jakie głosił ten wielki święty. Jej odmawianie może być dla nas źródłem siły i inspiracji, a także przypomnieniem o naszej odpowiedzialności za drugiego człowieka i otaczający nas świat.

Niech Litania do św. Franciszka stanowi dla nas codzienny przypomnienie o wartościach, jakie głosił ten święty, i niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wiary i oddania Bogu, tak jak było to w przypadku św. Franciszka z Asyżu.