Tekst modlitwy: Litania do św. Franciszka (wersja II)

Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Chryste, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.
Panie, zmiłuj się nad nami.

Jezu, za trzydzieści srebrników sprzedany, módl się nad nami
Święta Maryjo, Królowo Zakonu Serafickiego,
Święty Józefie, Patronie życia ukrytego,
Święty Franciszku, Ojcze Seraficki,
Posłany Kościołowi do odnowy życia chrześcijańskiego,
Mały w oczach własnych, a do wielkich rzeczy przeznaczony,
Opuszczający wszystko, aby pozyskać Chrystusa,
Święty Franciszku, pogrążony w kontemplacji tajemnic Zbawiciela,
Seraficzną miłością w Bogu rozmiłowany,
Do głębi przejęty duchem Chrystusa,

Odnowę życia opierający na Ewangelii świętej,
Święty Franciszku, spotykający Chrystusa w każdym człowieku,
Wzywający wszystkich do życia wiarą i miłością,
Pragnący męczeństwa dla wzrostu Królestwa Bożego,
Podejmujący dalekie podróże dla ratowania zabłąkanych,
Święty Franciszku, głoszący światu pokój i dobro,
Apostołujący przykładem życia więcej niż słowem,
Zdobywający serca prostotą i mocą Ewangelii,
We wszystkich stworzeniach widzący moc i dobroć Boga,

Święty Franciszku, rozmiłowany w pokorze i ubóstwie Chrystusa,
W każdym ucisku opływający w duchową radość,
W ciele swoim noszący znamiona Męki Zbawiciela,
Chlubiący się tylko z krzyża Jezusa Chrystusa,
Święty Franciszku, wyniszczony gorliwością o chwałę Bożą,
Żyjący wiecznie w pamięci wdzięcznych pokoleń,
Niezliczonych synów i córek chwalebny Ojcze,
Święty Franciszku, możny orędowniku przed Bogiem.

Abyśmy należycie cenili łaskę powołania do życia ewangelicznego, uproś nam u Boga
Abyśmy sumiennie wypełniali obowiązki swego stanu,
Abyśmy nigdy nie ustawali w miłowaniu Chrystusa Ukrzyżowanego,
Abyśmy bliźnich pociągali do Boga słowem, przykładem i modlitwą,
Abyśmy do końca wytrwali w radosnej służbie Bogu i bliźnim jako wolne dzieci Boże,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Błogosławieni ubodzy w duchu.
O. Albowiem do nich należy Królestwo niebieskie.

Litania do św. Franciszka (wersja II) Historia

Litania do św. Franciszka jest jednym z najbardziej znanych modlitewników katolickich. Jej korzenie sięgają XIII wieku, kiedy to św. Franciszek z Asyżu został kanonizowany przez Kościół katolicki. Litania, znana również jako “Modlitwa o pokój”, składa się z serii krótkich wezwań, które są skierowane do świętego. Każde wezwanie jest poprzedzone przez słowo “Święty Franciszku”.

Historia litanii do św. Franciszka jest ciekawa i pełna fascynujących faktów. Jak się okazuje, modlitwa ta była pierwotnie skierowana do św. Antoniego Padewskiego, a nie do Franciszka. Jednak z biegiem lat, wierni zaczęli przypisywać modlitwę właśnie Franciszkowi, ze względu na jego wielkie oddanie Bogu i miłość do stworzeń. Dlatego też litania z czasem stała się znaną jako litania do św. Franciszka.

Sama modlitwa jest piękna i pełna słów, które opisują cechy i czyny św. Franciszka. Możemy w niej znaleźć wezwania takie jak “Święty Franciszku, nasz przyjaciel” czy “Święty Franciszku, miłośnik pokoju”. Każde wezwanie odzwierciedla pewną cechę lub działanie świętego, które stanowi wzór dla nas do naśladowania.

Litania do św. Franciszka jest nadal popularna wśród katolików na całym świecie. Wielu wierzących modli się nią w intencji pokoju, ochrony zwierząt, czy też w sytuacjach trudnych i beznadziejnych. Jest to modlitwa, która daje pocieszenie i nadzieję, a jednocześnie inspiruje do naśladowania cnót św. Franciszka.

Warto zauważyć, że litania do św. Franciszka nie jest jedynie zbiorem słów, ale przede wszystkim wyrazem wiary i oddania. Modlitwa ta przypomina nam o potrzebie dążenia do doskonałości i miłości bliźniego, tak jak czynił to św. Franciszek. Jest to także przypomnienie o naszym powołaniu do pokoju i harmonii ze światem, który nas otacza.

Litania do św. Franciszka jest pięknym przykładem modlitwy, która trwa i jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Jej słowa i przesłanie są nadal aktualne i potrzebne w dzisiejszym świecie, gdzie często brakuje nam pokoju i miłości. Dlatego też warto poznać tę modlitwę i odmawiać ją z wiarą i zaangażowaniem, aby w naszym życiu zapanował spokój i harmonia, tak jak w życiu św. Franciszka.