Tekst modlitwy: Litania do św. Elżbiety

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Franciszku Seraficki,
Święta Elżbieto Węgierska,
Od dzieciństwa miłująca Boga całym sercem,
Rozmiłowana w Ewangelii i nią żyjąca,
Złączona z Chrystusem przez modlitwę i miłość,
Wierna córko świętego Franciszka,
Niezrównana naśladowczyni Biedaczyny z Asyżu,
Gardząca przepychem świata,
Mistrzyni modlitwy i ofiary,Obdarzona łaską mistycznej modlitwy,
Wrażliwa na nędzę i niedolę ludzką,
Usługująca ubogim i cierpiącym,
Całe mienie rozdająca potrzebującym,
Postami i pokutą wyniszczająca swe ciało,
Prześladowana przez rodzinę męża,
W krytycznej chwili obdarzona cudem róż,
Dziękująca Bogu za cierpienia i krzywdy,
Wzorze dobrej żony i matki,
Czuła opiekunko chorych i opuszczonych,
Pociecho ubogich i wydziedziczonych,
Matko wszystkich nędzarzy,
Niedościgniony wzorze tercjarzy,
Patronko nasza w niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, święta Elżbieto.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Elżbiety – modlitwa, która jest skierowana do świętej Elżbiety Węgierskiej, założycielki zakonu elżbietanek i opiekunki ubogich. Święta ta jest znana z wielkiej miłości do bliźnich i hojności, którą okazywała potrzebującym. Jej życie i postawa są dla nas inspiracją do dawania i pomagania innym.

Litania do św. Elżbiety jest jednym z wielu sposobów na oddanie czci i prośbę o wstawiennictwo tej świętej. Modlitwa ta składa się z krótkich wezwań, na które odpowiada się “módl się za nami”. W jej tekście znajdują się różne aspekty życia św. Elżbiety, takie jak jej wspaniałe czyny miłosierdzia, jej cierpienie i jej oddanie Bogu.

Litania ta jest szczególnie popularna wśród członków zakonu elżbietanek oraz osób, które chcą naśladować jej postawę w codziennym życiu. Modląc się tą litanii, możemy prosić św. Elżbietę o wsparcie w trudnych sytuacjach, o łaskę miłosierdzia dla nas samych oraz o pomoc w niesieniu pomocy innym.

Święta Elżbieta jest dla nas wzorem prawdziwej wiary i miłości do Boga oraz do ludzi. Jej życie ukazuje, że nawet w najtrudniejszych chwilach warto być hojnym i otwartym na potrzeby innych. Dzięki niej możemy uczyć się, jak być lepszymi ludźmi, jak dawać drugiemu człowiekowi to, czego potrzebuje.

Litania do św. Elżbiety jest pięknym wyrazem naszej wiary i modlitwy. Modląc się nią, oddajemy cześć tej wielkiej świętej i prosimy o jej wstawiennictwo przed Bogiem. Niech jej przykład będzie dla nas inspiracją do działania i służby bliźnim. Niech św. Elżbieta będzie naszym przewodnikiem na drodze do miłości i miłosierdzia.