Tekst modlitwy: Litania do św. Barbary

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami

Abyś Nam bez Sakramentów świętych schodzić z tego świata nie dopuściła, przyczyń się za nami
Abyś nam ulżenie chorób i cierpliwość w nich uprosiła,
Abyś nam zjednała łaskę ostateczną,
Abyś nam konającym przytomną byłą,
Abyś się za nami przyczyniła na sądzie Boskim,
Abyś nas od śmierci wiecznej wyprosiła,
Abyś po śmierci nam i wszystkim braciom i siostrom bractwa odpoczynek wieczny zjednała,
Abyś dusz naszych, wszystkich braci i sióstr naszych od mąk czyśćcowych zachowanie wybłagała,
Przez zasługi Twoje,
Przez boleść Twoją w męczeństwie okrutnym przyjętą,
Przez niewinną śmierć Twoją,
Przez zasługę, za pomocą której Chrystus Cię nawiedził i uzdrowił,
Przez wszelkie dobroczynności Chrystusowe; uczynione dla Ciebie,
Przez wszelakie ku Bogu chęci Twoje,
Wielce uwielbiona przez Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…
V: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Litania do św. Barbary jest jednym z wielu modlitewników, które katolicka wiara oferuje swoim wyznawcom. Ta piękna modlitwa skierowana jest do św. Barbary, patronki górników, strażaków, artylerzystów i wielu innych grup zawodowych. Jej korzenie sięgają starożytności, a jej znaczenie sprawia, że jest ona często odmawiana przez wierzących na całym świecie.

Litania do św. Barbary składa się z serii wezwań, na które wierni odpowiadają stałym zdaniem. Ta forma modlitewna ma na celu oddanie czci i prośbę o wstawiennictwo św. Barbary w różnych sprawach życia codziennego. Wiele osób odmawia tę litanię w określone dni, takie jak jej święto, czyli 4 grudnia, ale można ją modlić w dowolnym momencie.

Modlitwa ta ma nie tylko religijne, ale także kulturalne znaczenie. Św. Barbara jest bowiem postacią obecną w wielu legendach, opowieściach i tradycjach. Jej historia, która kończy się męczeńską śmiercią, jest symbolem siły, odwagi i wiary. Dlatego wiele osób czuje się zainspirowanych przez jej życie i modlą się do niej z nadzieją na uzyskanie wsparcia w trudnych chwilach.

Litania do św. Barbary jest również modlitwą, która łączy ludzi. Odmawiana w grupie, w kościele lub w rodzinie, tworzy atmosferę wspólnoty i wzmacnia więzi między wierzącymi. To także okazja do refleksji i skupienia, która pozwala na oderwanie się od codziennych trosk i skierowanie myśli ku duchowości.

Dlatego też warto poznać Litanię do św. Barbary i spróbować odmawiać ją samodzielnie lub w grupie. Niezależnie od naszych przekonań religijnych, modlitwa ta może przynieść nam poczucie spokoju i siły w trudnych chwilach. Niech św. Barbara, patronka wielu zawodów i symbol odwagi, będzie naszym przewodnikiem i orędowniczką w modlitwie.