Tekst modlitwy: Litania do św. Antoniego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Antoni Padewski, módl się na nami
Święty Antoni przyjacielu serdeczny Dzieciątka Jezus,
Święty Antoni, sługo Matki Niepokalanej,
Święty Antoni, wierny sługo świętego Franciszka,
Święty Antoni, mężu świętej modlitwy,
Święty Antoni, perło ubóstwa,

Święty Antoni, lilio czystości,
Święty Antoni, obrazie posłuszeństwa,
Święty Antoni, miłośniku życia ukrytego,
Święty Antoni, gardzący chwałą ziemską,
Święty Antoni, wzorze miłości Bożej,
Święty Antoni, zwierciadło cnoty,
Święty Antoni, kapłanie według Serca Bożego,
Święty Antoni, za wiarę gotów na męczeństwo,
Święty Antoni, filarze Kościoła świętego,
Święty Antoni, apostole dusz ludzkich,
Święty Antoni, bojowniku wiary,

Święty Antoni, nauczycielu prawdy,
Święty Antoni, potężny kaznodziejo Ewangelii,
Święty Antoni, nawracający grzeszników,
Święty Antoni, pogromco występków,
Święty Antoni, aniele pokoju,
Święty Antoni, odnowicielu dobrych obyczajów,
Święty Antoni, zwycięzco serc,
Święty Antoni, opiekunie uciśnionych,
Święty Antoni, postrachu złych duchów,
Święty Antoni, wskrzeszający umarłych,
Święty Antoni, przywrócenie rzeczy zgubione,
Święty Antoni, chwalebny cudotwórco,
Święty Antoni, święty całego świata,
Święty Antoni, ozdobo zakonu Serafickiego,
Święty Antoni, wesele dworu niebieskiego,
Święty Antoni, drogi u Boga nasz pośredniku.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

V: Módl się za nami święty Antoni.
R: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Antoniego jest jedną z najbardziej popularnych i często odmawianych modlitw w Kościele katolickim. Święty Antoni z Padwy, znany także jako doktor Ewangelii, jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Polsce i na świecie. Litania do św. Antoniego składa się z wielu modlitw, w których prosimy o wstawiennictwo świętego w naszych potrzebach.

Rozpoczynamy od wołania “Święty Antoni, módl się za nami”, a następnie wymieniamy różne aspekty życia, w których potrzebujemy pomocy świętego. Prosimy o jego wstawiennictwo w sprawach duchowych, takich jak nawrócenie grzeszników i umocnienie naszej wiary. Modlimy się także o pomoc w sprawach materialnych, takich jak zdrowie, praca i rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych.

Litania do św. Antoniego jest wyrazem naszej ufności w moc modlitwy wstawienniczej świętego. Wierzymy, że św. Antoni, jako wierny sługa Boży, ma dar przekonywania Boga do wysłuchania naszych próśb. Dlatego odmawianie litanii jest dla nas źródłem pocieszenia i nadziei.

Odmawianie litanii do św. Antoniego może mieć różne formy. Możemy to robić samodzielnie, w ciszy naszego domu, lub w grupie, podczas nabożeństwa. Ważne jest, aby w trakcie odmawiania litanii skupić się na swoich potrzebach i otworzyć serce na działanie Ducha Świętego.

Modlitwa litanii do św. Antoniego ma wieloletnią tradycję i jest często powtarzana przez setki tysięcy wiernych na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w trudnej sytuacji, czy też chcemy podziękować św. Antoniemu za jego wstawiennictwo, litania jest dla nas nieocenionym źródłem siły i nadziei.

Litania do św. Antoniego jest dla nas drogowskazem, który prowadzi nas do Boga. Poprzez jej odmawianie doświadczamy zbawczego działania Bożej łaski w naszym życiu. Dlatego warto poświęcić czas na odmawianie tej modlitwy, która jest wyrazem naszej wiary i zaufania w moc modlitwy świętych.

Odmawiając litanię do św. Antoniego, nie zapominajmy, że święty jest dla nas przyjacielem i orędownikiem. Możemy zwracać się do niego w każdej potrzebie, wiedząc, że nasze prośby zostaną wysłuchane. Niech więc litania do św. Antoniego stanie się dla nas codzienną praktyką modlitewną, która umacnia naszą wiarę i prowadzi nas do większej bliskości z Bogiem.