Tekst modlitwy: Litania do św. Anny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Anno,
Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny,
Święta Anno, służebnico Ojca Przedwiecznego,
Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego,
Święta Anno, świątynio Ducha Świętego,
Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi,
Święta Anno, naczynie wybrane Opatrzności Bożej,
Święta Anno, miłością Bożą pałająca,
Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast,
Święta Anno, przykładzie wiernych żon,
Święta Anno, wzorze wszystkich matek,

Święta Anno, cicha i pokorna,
Święta Anno, Matko sprawiedliwa,
Święta Anno, wzorze wychowania dzieci d1a Boga,
Święta Anno, wzorze cichego życia domowego,
Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości,
Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary,
Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości,
Święta Anno, nadziejo chorych i nieszczęśliwych,
Święta Anno, obrono sierot i wdów,
Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych,
Święta Anno, ucieczko błądzących,
Święta Anno, opiekunko żniwnych pól,
Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga.

Prosimy Cię, święta Anno:

Abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała, wysłuchaj nas święta Anno
Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała,
Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała,
Abyś podróżujących od wypadków zachowała,
Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała,
Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami. V. Módl się za nami, święta Anno,
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Litania do św. Anny jest jednym z najpopularniejszych modlitewników katolickich, które są poświęcone Matce Najświętszej. Jej powstanie sięga daleko w czasie, sięgając nawet starożytności. Św. Anna, matka Maryi i babcia Jezusa, jest czczona jako patronka matek, kobiet w ciąży oraz rodzin.

Historia modlitwy Litania do św. Anny jest związana z kultem Matki Bożej. Już od pierwszych wieków chrześcijaństwa, Anna była czczona jako święta postać. Jej rola jako matki Maryi i przodkini Jezusa sprawiła, że została uznana za wzór macierzyństwa i wiary.

Litania do św. Anny ewoluowała na przestrzeni wieków. Najstarsze wzmianki o niej pochodzą z V wieku. Wraz z rozwojem kultu Matki Bożej, modlitwa ta zyskała na popularności i stała się nieodłącznym elementem wielu nabożeństw.

Modlitwa składa się z kilkudziesięciu wezwań, w których wzywa się św. Annę o opiekę, pomoc oraz wstawiennictwo w różnych sprawach. Są tam zarówno wezwania ogólne, jak i specyficzne dla różnych potrzeb, takich jak zdrowie, pokój, miłość czy ochrona przed złem.

Litania do św. Anny jest często odmawiana podczas nabożeństw, szczególnie związanych z Jej świętem, które obchodzone jest 26 lipca. Jednak nie jest to jedyny moment, kiedy można się modlić tą piękną modlitwą. Wierni odmawiają ją także w prywatnych modlitwach, prosząc o wstawiennictwo św. Anny w swoich codziennych sprawach.

Modlitwa Litania do św. Anny jest nierozerwalnie związana z historią i tradycją Kościoła katolickiego. Jej treść i forma zachowały się przez wieki, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dzięki niej wierni czują się bliżej Matki Bożej i św. Anny, odczuwając ich opiekę i wsparcie w trudach codziennego życia.

Warto pielęgnować tę starą modlitwę, która przypomina nam o wielkim znaczeniu rodziny, macierzyństwa i wiary. Litania do św. Anny jest wyrazem naszej wdzięczności za Jej wstawiennictwo i za opiekę Matki Bożej. Niech ta modlitwa będzie dla nas źródłem siły, pokrzepienia i nadziei w trudnych chwilach.