Tekst modlitwy: Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Św. Andrzeju Bobolo,
Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Św. Andrzeju, pobożny czcicielu niepokalanie poczętej Maryi Panny,
Św. Andrzeju, prawdziwy synu świętego Ignacego,
Św. Andrzeju, Ducha Bożego pełny,
Św. Andrzeju, miłością Boga i bliźnich pałający,
Św. Andrzeju, w cichości i pokorze Bogu oddany,
Św. Andrzeju, z Bogiem przez nieustanną modlitwę złączony,
Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Św. Andrzeju, apostole Polesia,

Św. Andrzeju, naczynie wybrane przez Boga ku nawróceniu odszczepieńców,
Św. Andrzeju, nauczycielu dziatek i prostaczków,
Św. Andrzeju, groźbami i katuszami w wierze niezachwiany,
Św. Andrzeju, wśród mąk najokropniejszych cierpliwy,
Św. Andrzeju, krwawa ofiaro za jedność wiary,
Św. Andrzeju, palmą męczeństwa i apostolską koroną zdobny,
Św. Andrzeju, po zgonie nieskazitelnością ciała uwielbiony,
Św. Andrzeju, wielkimi cudami przez Boga wsławiony,
Św. Andrzeju, chlubo narodu naszego,
Św. Andrzeju, ozdobo Towarzystwa Jezusowego,
Św. Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski,
Św. Andrzeju, wielki Patronie odrodzonej Ojczyzny.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

V. Módl się za nami święty Andrzeju.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.ykonanie (nagrania audio): Litania do św. Andrzeja Boboli

Informacje na temat modlitwy

Litania do św. Andrzeja Boboli jest jedną z najbardziej znanych i popularnych modlitw w Polsce. Jej historia sięga XVII wieku, kiedy to polski jezuita, ojciec Jakub Wujek, napisał ten tekst jako wyraz wdzięczności za wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli w czasie epidemii cholery.

Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku w Sandomierzu. Był jezuitą i misjonarzem, który spędził większość swojego życia w Polsce. Jego głównym celem było szerzenie wiary katolickiej i nawracanie heretyków. Za swoją pracę misyjną był znany nie tylko w Polsce, ale także na terenie dzisiejszej Białorusi i Litwy.

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli jest pełna próśb o wstawiennictwo w różnych sytuacjach życiowych. Wiele osób odwołuje się do niej w trudnych chwilach, gdy potrzebują pomocy Bożej. Litania jest modlitwą pełną oddania, wiary i nadziei.

Historia modlitwy do św. Andrzeja Boboli jest świadectwem głębokiej wiary i zaufania w moc wstawiennictwa świętego. Od czasów epidemii cholery, modlitwa ta była wielokrotnie odmawiana w Polsce i przyniosła wiele łask i cudów.

Dziś, modlitwa do św. Andrzeja Boboli jest wciąż żywa i odmawiana przez wielu wiernych. Wielu ludzi odnajduje w niej pocieszenie, nadzieję i siłę do przezwyciężania trudności. Jest to modlitwa, która łączy pokolenia i przypomina nam o sile modlitwy i wstawiennictwa świętych.

Litania do św. Andrzeja Boboli jest więc nie tylko ważnym elementem polskiej tradycji religijnej, ale także wyrazem naszej wiary i zaufania w moc Bożą. Od wieków ta modlitwa towarzyszy nam w różnych sytuacjach życiowych, dając nam siłę i nadzieję na lepsze jutro.