Tekst modlitwy: Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Matko zasmuceń, módl się za nami
Matko, której duszę przeszył miecz,
Matko, która uciekłaś z Jezusem do Egiptu,
Matko, która w smutku szukałaś Go przez trzy dni,
Matko, która widziałaś Go wychłostanego i ukoronowanego cierniami,
Matko, która stałaś przy nim, gdy wisiał na krzyżu,
Matko, która wzięłaś Go w ramiona, gdy umarł,
Matko, która patrzyłaś na składanie Go w grobie,
O Maryjo, Królowo męczenników,
O Maryjo, pociecho strapionych,
O Maryjo, obrono słabych,
O Maryjo, siło lękliwych,
O Maryjo, światłości zrozpaczonych,
O Maryjo, opiekunko chorych,

O Maryjo, ucieczko grzeszników, ocal nas swymi modlitwami
Przez gorzką mękę Twego Syna,
Przez ból przeszywający Twoje Serce,
Przez ciężkie brzemię Twej udręki,
Przez smutek Twój i opuszczenie,
Przez Twoją żałość matczyną,
Przez Twoje doskonałe poddanie się,
Przez Twoje pełne zasług modlitwy,
Od nadmiernego smutku,
Od tchórzostwa,
Od niecierpliwości,
Od niepokoju i niezadowolenia,
Od posępności i chmurnego usposobienia,
Od rozpaczy i niewiary,
Od ostatecznego braku skruchy,

My, grzesznicy, błagamy Cię, wysłuchaj nas
Uchroń nas od nagłej śmierci,
Naucz nas, jak mamy umrzeć,
Wspieraj nas w naszym konaniu,
Strzeż nas od nieprzyjaciół,
Wiedź nas do szczęśliwego kresu,
Wyjednaj nam dar wytrwania,
Wspieraj nas przed trybunałem sadu,
Matko Boga,
Matko najboleśniejsza,
Matko najbardziej opuszczona,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Wspieraj nas, Najświętsza Panno Maryjo.
W. W każdej porze, w każdym miejscu.

Trochę o historii powstania

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny jest jedną z najstarszych i najbardziej popularnych modlitw katolickich. Jej historię można śledzić aż do XIV wieku, kiedy to rozpoczęło się jej rozpowszechnianie wśród wiernych. Modlitwa ta ma silne korzenie w tradycji franciszkańskiej i jest związana z kultem Męki Pańskiej oraz cierpieniem Matki Bożej.

Początki litanii maryjnych sięgają czasów średniowiecza, kiedy to zakonnicy franciszkańscy propagowali pobożność i oddawanie czci Matce Bożej. Jednym z najważniejszych wydarzeń, które wpłynęło na powstanie Litanii do Siedmiu Boleści, był objawiony wizjonerce św. Brigidzie Szwedzkiej przez samego Jezusa Chrystusa. Wizja ta miała miejsce w 1370 roku i dotyczyła siedmiu głównych boleści, jakie Maryja przeżyła podczas życia Jezusa.

Według tej wizji, Maryja była świadkiem męki swojego Syna od Jego narodzenia aż do śmierci na Krzyżu. Każde z tych wydarzeń, zarówno radosnych, jak i bolesnych, stanowiło sedno modlitwy Litani do Siedmiu Boleści. W modlitwie tej wylicza się kolejno siedem bóli Najświętszej Maryi Panny, a wierni odpowiadają „Módl się za nami” po każdym bólu.

Litania do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny zyskała ogromną popularność wśród katolików i została zaaprobowana przez Kościół katolicki. Jej wprowadzenie do liturgii miało na celu umocnienie więzi wiernych z Matką Bożą oraz ukazanie jej roli jako Współodkupicielki ludzkości. Modlitwa ta stała się nie tylko wyrazem czci dla Matki Bożej, ale również sposobem na pogłębienie duchowego związku z nią.

Litania ta jest szczególnie popularna w czasie Wielkiego Postu, kiedy to wierni skupiają się na męce i cierpieniu Jezusa Chrystusa. Modlitwa ta pozwala również na włączenie się w bóle Maryi i wyrażenie solidarności z nią w jej cierpieniu. Jest to również modlitwa o przyczynienie się do zbawienia i nawrócenia grzeszników oraz o pokój na świecie.

Historia i powstanie Litanii do Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny jest ważnym elementem kultu katolickiego. Modlitwa ta przypomina nam o najważniejszych wydarzeniach w życiu Maryi i jej roli jako Matki Bożej i Matki Kościoła. Jest to również sposób na wyrażenie naszej wiary i oddania czci Matce Bożej, która jest dla nas wzorem w cierpieniu i umiłowaniu Boga. Niezależnie od tego, czy odmawiamy Litanię do Siedmiu Boleści w czasie Mszy Świętej, czy w intymności naszego domu, ta modlitwa przypomina nam o naszej duchowej więzi z Matką Bożą i o jej roli w naszym życiu.