Tekst modlitwy: Litania do Przenajświętszego Sakramentu

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie jako Bóg i człowiek obecny, zmiłuj się nad nami
Jezu, żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił,
Jezu, utajony Boże i Zbawicielu,
Jezu, nieustająca ofiaro nowego przymierza,
Jezu, ofiary, czci i uwielbienia najgodniejsza,
Jezu, prawdziwa ofiaro błagalna za żywych i zmarłych,
Jezu, niewinny Baranku Boży,Jezu, Chlebie Anielski,

Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy,
Jezu, przymierze miłości i pokoju,
Jezu, źródło łask wszelkich,
Jezu, pociecho zasmuconych,
Jezu, ucieczko grzesznych,
Jezu, wspomożycielu słabych i Obarczonych,
Jezu, lekarzu chorych,
Jezu, pokarmie w godzinie śmierci,
Jezu, szczęśliwości wybranych,
Jezu, zadatku chwalebnego zmartwychwstania.

Bądź nam miłościw – przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw – wysłuchaj nas, Panie.

Od niegodnego pożywania Ciała i Krwi Twojej najświętszej, zachowaj nas Panie
Od wszelkich pożądliwości ciała,
Od pożądliwości oczu,
Od wszelkiej pychy,
Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu,
Od wszelkiej lekkomyślności umysłu,
Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim,
Od grzechu każdego,
Od śmierci wiecznej.

Przez najświętsze Wcielenie Twoje, wybaw nas Panie
Przez gorzką mękę i śmierć Twoją,
Przez nieskończoną miłość którąś nam okazał przez ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez Swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim okazał,
Przez pięć ran Twego Najświętszego Ciała, któreś za nas sobie zadać pozwolił,
Przez najdroższą Krew Twoją, którąś nam na ołtarzu zostawić raczył.

My, grzeszni, prosimy Ciebie, wysłuchaj nas Panie
Abyś wiarę, uszanowanie i nabożeństwo ku temu Najświętszemu Sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnażać raczył,
Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci, się nie podoba, w nas umarzać i z nas wykorzenić raczył,
Abyś nas w łasce Swojej zachować i umacniać raczył,
Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył,
Abyś serca nasze łaską Swoją oczyścić i poświęcić raczył,

Abyś nam skutków tego niebieskiego Najświętszego Sakramentu w obfitości doznać pozwolił,
Abyś nas przez tę tajemnicę miłości z Sobą coraz doskonalej zjednoczyć raczył,
Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w Komunii świętej w nas wzbudzić raczył,
Abyś nam do godnego przygotowania na tę, ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył,
Abyś nas w godzinę śmierci tym Pokarmem Niebieskim zasilić i wzmocnić raczył,
Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył,
Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył,
Abyś nas nam wieczne i chwalebne życie wskrzesić raczył,
Abyś nas wysłuchać raczył,
Synu Boży, źródło łaskawości i miłosierdzia.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo…

V. O Święta uczto, w której Chrystusa pożywamy i pamiątka męki Jego uczczona.
R. Dusza łaską napełniona, a nam zadatek przyszłej szczęśliwości udzielan bywa.

Ciekawe informacje

Litania do Przenajświętszego Sakramentu jest jedną z najważniejszych modlitw w Kościele katolickim. Jej korzenie sięgają głęboko w historię i mają swoje źródło w starożytnym rycie liturgicznym. Modlitwa ta jest wyrazem wielkiego uwielbienia dla Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie.

Historia Litanii do Przenajświętszego Sakramentu sięga XIII wieku, kiedy to rozpowszechniła się w Europie Zachodniej. Jej powstanie wiąże się z kultem eucharystycznym, który w tym okresie nabrał ogromnego znaczenia. Wielu świętych i teologów przyczyniło się do rozwoju i propagowania tej modlitwy.

Litania do Przenajświętszego Sakramentu składa się z krótkich wezwań, na które wierni odpowiadają „Zmiłuj się nad nami”. Modlitwa ta jest pełna adoracji, uwielbienia i błagań o Boże miłosierdzie. Jej treść odnosi się do różnych aspektów Eucharystii, takich jak chwała, tajemnica, dary i owoce, które wynikają z przyjęcia Komunii Świętej.

Modlitwa ta jest używana zarówno w liturgii Kościoła, jak i w prywatnych nabożeństwach. Jej recytacja ma na celu pogłębienie więzi z Jezusem obecnym w Hostii. Litania do Przenajświętszego Sakramentu jest jednym z najbardziej podniosłych wyrazów duchowej adoracji i oddania Najświętszemu Sakramentowi.

Dzięki Litanii do Przenajświętszego Sakramentu wierni mają możliwość wyrażenia swojej miłości i czci dla Jezusa. Modlitwa ta jest również wezwaniem o łaski i błogosławieństwa dla całego Kościoła. Jej treść ukierunkowana jest na pogłębienie relacji z Bogiem, dzięki czemu można doświadczyć Jego obecności i zbawczego działania w swoim życiu.

Litania do Przenajświętszego Sakramentu jest jednym z najpiękniejszych wyrazów duchowości katolickiej. Jej historia i powstanie są świadectwem głębokiej wiary i oddania dla Jezusa. Przez tę modlitwę wierni mają możliwość zbliżenia się do Boga i doświadczenia Jego miłosierdzia i łaski. Jest to modlitwa, która wzbogaca i umacnia naszą więź z Przenajświętszym Sakramentem.