Tekst modlitwy: Litania do o. Matteo

Mateuszu z Agnone, módl się za nami
Pokorny sługo Boży,
Człowieku wiary i modlitwy,
Wzorowy naśladowco Chrystusa,
Przykładzie życia Ewangelią,
Mistrzu życia duchowego,
Czcicielu Najświętszej Eucharystii,
Wzorze żarliwego dialogu z Bogiem,
Pałający wzruszeniem podczas Mszy Świętej,
Głęboki znawco Pisma Świętego,

Mały Bracie doskonałego posłuszeństwa,
Mały Bracie największego ubóstwa,
Mały Bracie nieskalanej czystości,
Blasku Braci Kapucynów,
Miłośniku ciszy i życia ukrytego,
Radosny w pełnieniu najskromniejszych posług,
Nieczuły na powab dóbr doczesnych,
Ufający Bożej Opatrzności,
Mężny pokutniku,
Kaznodziejo nawrócenia serc grzesznych,
Wsłuchany w pragnienia każdęi duszy,
Roztropny w postępowaniu,
Czyniący cuda,

Czci godny „ziemski aniele”,
Wielki czcicielu Męki Pańskiej,
Heroicznie krzyż dźwigający,
U stóp krzyża plączący,
Miłosierny dla grzeszników,
Współczujący ludzkim słabościom,
Podziwu godny w błaganiu o przebaczenie,
Opiekunie chorych i cierpiących,
Hojny dla potrzebujących,
Najdroższy przyjacielu ubogich,
Pogromco złych duchów,
Potężny egzorcysto,

Obrońco Wniebowzięcia Maryi,
Czule wzywający Jezusa w chwili własnej śmierci,

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku,
teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Niech będzie błogosławiony Bóg w swoich Świętych,
niech będzie błogosławiony w pokornym Słudze Bożym Mateuszu z Agnone.

Modlitwa od wieków towarzyszy człowiekowi w jego duchowej podróży. Odmawiana w różnych formach i przy różnych okazjach, stanowi ważny element życia religijnego. Jednym z przykładów modlitwy jest Litania do o. Matteo, która zyskała szczególną popularność w ostatnich latach.

Ojciec Matteo Ricci, urodzony w 1552 roku we Włoszech, był jezuitą, misjonarzem i uczonym. Jego działalność w Chinach przyczyniła się do rozwoju chrześcijaństwa w tym kraju. Święty Matteo, jak jest czasem nazywany, jest obecnie jednym z najbardziej szanowanych i czczonych świętych w Chinach.

Litania do o. Matteo jest modlitwą, która skierowana jest do tego świętego. Odmawiana jest przez wiernych, którzy proszą o wstawiennictwo o. Matteo w różnych intencjach. Modlą się do niego w trudnych chwilach, w potrzebie duchowej i materialnej.

Ta unikalna modlitwa, oprócz prośby o wstawiennictwo, jest również okazją do poznania historii życia świętego Matteo i jego dokonań. W tekście litanii wspomina się o jego misyjnej działalności, mądrości i cnocie. Podkreśla się także jego pokorę i oddanie Bogu oraz bliźnim.

Litania do o. Matteo jest nie tylko ważnym elementem duchowości chrześcijańskiej, ale także stanowi cenne źródło informacji na temat życia i działalności tego niezwykłego świętego. Odmawianie jej pozwala zbliżyć się do o. Matteo i zyskać jego wsparcie w trudnych chwilach.

Współczesny człowiek, zatopiony w codziennych sprawach, często szuka duchowego wsparcia. Modlitwa, tak jak Litania do o. Matteo, może stanowić drogę do znalezienia wewnętrznego spokoju i pogody ducha. Wierzący, którzy odmawiają tę litanię, doświadczają siły i pocieszenia płynącego z wstawiennictwa świętego.

Dlatego warto poznać tę unikalną modlitwę i włączyć ją w swoje osobiste praktyki duchowe. Niech Litania do o. Matteo stanie się dla nas drogowskazem w naszej duchowej podróży, a wstawiennictwo tego wielkiego świętego niech nas prowadzi i chroni na każdym kroku.