Tekst modlitwy: Litania do Niepokalanego Serca Maryi

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Marii, niepokalane, módl się za nami
Serce Marii, łaski pełne,
Serce Marii, błogosławione między sercami,
Serce Marii, najczystsze,
Serce Marii, najpokorniejsze,
Serce Marii, Kościele Boga wcielonego w Zwiastowaniu,
Serce Marii, nowymi łaskami ozdobione w Nawiedzeniu,
Serce Marii, przy Narodzeniu Pańskim dziwnym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte,
Serce Marii, utratą Jezusa wielce zasmucone, Serce Marii, przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone,

Serce Marii, w dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem,
Serce Marii, z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite,
Serce Marii, z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone,
Serce Marii, z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione,
Serce Marii, ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione,
Serce Marii, przy wniebowstąpieniu Pańskim niepojętym weselem napełnione,
Serce Marii, przy Zesłaniu Ducha Św. nową łask pełnością udarowane,
Serce Marii, uzdrowienie chorych,
Serce Marii, pociecho strapionych,
Serce Marii, ucieczko grzesznych,
Serce Marii, nadziejo konających.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Historycznie

Litania do Niepokalanego Serca Maryi jest jedną z wielu modlitw, które są często odmawiane przez katolików na całym świecie. Jej historia sięga XIX wieku i związana jest z objawieniami Matki Bożej w Lourdes we Francji.

W 1858 roku, w niewielkiej wiosce Lourdes, uboga i pokorna dziewczynka o imieniu Bernadetta Soubirous spotkała Matkę Bożą. Podczas jednego z objawień Maryja poprosiła Bernadettę, aby codziennie odmawiała Litanię do Niepokalanego Serca, jako wyraz oddania i czci dla Niej.

Modlitwa ta szybko rozpowszechniła się wśród wiernych, którzy odkryli w niej źródło pociechy i nadziei. Litania do Niepokalanego Serca Maryi składa się z szeregu wezwań, które wyrażają naszą wiarę, ufność i miłość wobec Matki Bożej.

Przez odmawianie litanii katolicy oddają hołd Niepokalanemu Sercu Maryi, które symbolizuje Jej czystość i miłość do Boga i ludzi. Modlitwa ta jest również prośbą o wstawiennictwo Matki Bożej w naszych potrzebach i trudnościach.

Litania do Niepokalanego Serca Maryi jest jednym z najpiękniejszych wyrazów duchowej więzi wiernych z Matką Bożą. Jej słowa wypełnione są miłością, wdzięcznością i adoracją dla Niej.

Odmawianie litanii jest nie tylko aktem religijnym, ale również sposobem na pogłębienie naszej więzi z Maryją. Poprzez te słowa możemy wyrazić nasze pragnienie, by nasze serca stały się podobne do Jej Niepokalanego Serca.

Historia i powstanie Litanii do Niepokalanego Serca Maryi są dowodem na to, jak wielką rolę Maryja odgrywa w życiu katolików. Jej matczyne serce jest symbolem miłości i troski, które zawsze jest gotowe nas przyjąć i wspierać.

Odmawianie Litanii do Niepokalanego Serca Maryi może stać się dla nas źródłem siły, nadziei i pocieszenia. To modlitwa, która pomoże nam zbliżyć się do Matki Bożej i odkryć Jej niezwykłą miłość dla nas.