Tekst modlitwy: Litania do Najświętszej Maryi Panny (Loretańska)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko dziewicza,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,
Matko Kościoła,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego,
Przybytku chwalebny,
Przybytku sławny pobożności,
Różo duchowa,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,

Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo wniebowzięta,
Królowo Różańca świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo pokoju,
Królowo Polski,
Królowo świata.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Historia

Litania do Najświętszej Maryi Panny, znana również jako Litania Loretańska, jest jedną z najpopularniejszych modlitw katolickich. Jej historia sięga XIV wieku i związana jest z miejscowością Loreto we Włoszech.

Według tradycji, dom Maryi z Nazaretu został przeniesiony do Loreto przez aniołów w 1294 roku. To właśnie tam, w jednym z najważniejszych sanktuariów maryjnych, zaczęła być odmawiana ta modlitwa. Jej autorstwo przypisuje się św. Bonawenturze z Rawenny, jednak nie ma na to jednoznacznych dowodów.

Litania Loretańska jest modlitwą litanijną, czyli tzw. modlitwą odmawianą przez przewodnika, który wypowiada wezwania, a wierni odpowiadają. Składa się z wielu wezwań, które wyrażają różne aspekty czci dla Matki Bożej. Modlitwa ta jest znana ze swojego uroczystego charakteru i bogactwa treści, a także z całej gamy tytułów, jakimi Maryja jest w niej określana.

Litania Loretańska jest często odmawiana podczas nabożeństw różańcowych, majowych czy procesji maryjnych. Wiele sanktuariów maryjnych na całym świecie ma w swoim programie odmawianie tej modlitwy. Jest to nie tylko wyraz czci dla Matki Bożej, ale również sposób na wyrażenie wdzięczności za Jej nieustanne orędownictwo.

Dzięki Litaniom Loretańskim wierni mogą wyrazić swoje potrzeby i prośby, a także dziękować za otrzymane łaski. Modlitwa ta jest pełna pięknych i głębokich słów, które prowadzą do większej bliskości z Maryją.

Litania do Najświętszej Maryi Panny, znana również jako Litania Loretańska, jest więc jednym z najważniejszych elementów kultu maryjnego. Jej powstanie i popularność są owocem głębokiej wiary i czci dla Matki Bożej, która od wieków jest uważana za orędowniczkę i opiekunkę wszystkich ludzi.