Tekst modlitwy: Litania do Najświętszej Maryi Panny (Dominikańska)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, nieszczęśliwych nadziejo i utrapionych słodkie pocieszenie, módl się na nami
Najświętsza Matko Chrystusa,
Bogurodzico Dziewico,
Najczystsza z Matek,
Matko nienaruszona,
Ze wszystkich dziewic najpierwsza,
Zawsze Dziewico,
Łaski Bożej pełna,

Córo Króla wiekuistego,
Matko i Oblubienico Chrystusa,
Świątynio Ducha Świętego,
Święta Maryjo, niebios Królowo,
Pani Aniołów,
Drabino do Boga,
Bramo Raju,
Matko nasza i Pani,
Prawdziwa nadziejo nasza,
Matko nasza,
Zaufanie wszystkich wierzących,
Święta Maryjo, pełna miłości Boga,
Władczyni nasza,
Źródło słodyczy,
Matko miłosierdzia,
Matko Księcia nad wiekami,
Matko rządząca najszczerzej,
Matko głęboko wierząca,
Zmartwychwstanie nasze,

Święta Maryjo, wszelkiego stworzenia odnowienie,
Światła wiekuistego Rodzico,
Któraś nosiła Stwórcę wszechświata,
W której Słowo Ciałem się stało,
Komnato skarbu Bożego,
Rodzicielko Sprawcy wszechrzeczy,
Tajemnic Bożych Powiernico,
Wybawicielko nasza prawdziwa,
Święta Maryjo, skarbie wierzących,
Najpiękniejsza Pani,
Tęczo pełna radości,
Matko prawdziwego wesela,
Drogo nasza do Pana,
Orędowniczko nasza,
Święta Maryjo, gwiazdo na niebie najjaśniejsza,
Nad księżyc światlejsza,
Blaskiem słońce przyćmiewająca,

Matko Boga wiekuistego,
Święta Maryjo, która rozpraszasz ciemności wiecznej nocy,
Która niweczysz wyrok naszego potępienia,
Źródło prawdziwej mądrości,
Światło rzetelnej nauki,
Radości nasza bezcenna,
Upragniona nagrodo,
Pożądanie wzgórz wiekuistych,
Zwierciadło, w którym Boga oglądamy,
Nad wszystkich świętych święta,
Wszelkiej chwały najgodniejsza,
Święta Maryjo, najłaskawsza Pani,
Pocieszycielko szukających u Ciebie schronienia,
Dobroci pełna,
We wszelką słodycz obfitująca,
Wspaniałości Aniołów,
Kwiecie Patriarchów,
Pokoro Proroków,
Skarbie Apostołów,
Chwało Męczenników,

Chlubo kapłanów,
Ozdobo dziewic,
Lilio czystości,
Święta Maryjo, między niewiastami błogosławiona,
Ratunku zagubionych,
Sławo sprawiedliwych,
W Boże zamysły wtajemniczona,
Ze wszystkich kobiet najświętsza,
Najjaśniejsza Pani,
Perło Boskiego Oblubieńca,
Święta Maryjo, Pałacu Chrystusowy,
Panno niepokalana,
Świątynio Pańska,
Chwało Jerozolimy,
Radości Izraela,
Córo Boża,
Najukochańsza Oblubienico Chrystusa,
Gwiazdo morza,
Święta Maryjo, wyciągnij rękę Twoją i dotknij serc naszych, aby oświecić i wybawić nas grzeszników,
Diademie na głowie Najwyższego Króla,
Czci najgodniejsza,

Pełna wszelkiej słodyczy,
Zasługo na życie wieczne,
Bramo Królestwa Bożego,
Bramo zamknięta, a dla nas otwarta, przez którą wchodzimy do Pana,
Różo, która wiecznie kwitniesz,
Kosztowniejsza od całego świata,
Ponad skarb wszelki upragniona,
Nad niebo wyższa,
Od Aniołów czystsza,
Wesele Archaniołów,
Wszystkich świętych rozradowanie,
Czci i chwało, sławo i ufność nasza.

Maryjo, Córo Boża – wejrzyj na nas.
Maryjo, Córo Joachima – kochaj nas.
Maryjo, Córo Anny – daj nam spocząć po smutkach wygnania.

Zarys historyczny modlitwy

Litania do Najświętszej Maryi Panny, znana również jako Litania Lauretańska, jest jedną z najpopularniejszych modlitw katolickich. Jej historia sięga średniowiecza i związana jest z zakonem dominikanów.

Modlitwa ta wywodzi się od starszego tekstu, znanego jako “Stella Matutina” (Gwiazda Poranna), który został opracowany przez dominikanów w XIII wieku. To właśnie oni wprowadzili modlitwę do swojej tradycji zakonnej.

Litania ta składa się z serii wezwań skierowanych do Maryi, w których wzywa się Ją pod różnymi tytułami i prosi o Jej wstawiennictwo. Wezwania te są poprzedzane przez słowo “Matko”, co podkreśla szczególną więź między Maryją a wiernymi.

Tekst modlitwy został zmodyfikowany przez Ojca Klemensa Hofbauera, dominikanina z XIX wieku, który dodał kilka nowych wezwań, m.in. “Matko Boża od Różańca Świętego” i “Matko Boża od Cudownego Medalika”. W ten sposób Litania Lauretańska stała się jeszcze bardziej rozbudowanym wyrazem czci dla Matki Bożej.

Modlitwa ta jest szczególnie popularna w Polsce, gdzie wiele sanktuariów maryjnych jest poświęconych Matce Bożej. Litania do Najświętszej Maryi Panny jest odmawiana podczas różnych uroczystości religijnych, a także jako indywidualna modlitwa wiernych.

To, że Litania Dominikańska jest tak popularna, świadczy o głębokim oddaniu katolików wobec Matki Bożej. Jest to również dowód na to, że modlitwa ta, mimo swojego wieku, wciąż ma ogromne znaczenie w życiu wielu ludzi.