Tekst modlitwy: Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Jezu cichy i pokornego serca.
O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

O historii

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest jedną z najbardziej znanych i popularnych modlitw w Kościele katolickim. Jej korzenie sięgają XVII wieku, kiedy to św. Małgorzata Maria Alacoque otrzymała objawienia od samego Jezusa, w których prosił o rozpowszechnienie tej modlitwy.

Modlitwa ta składa się z krótkich wezwań, na które odpowiada się “Zmiłuj się nad nami”. Jej celem jest oddawanie czci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz błaganie o Jego miłosierdzie i pomoc w codziennych trudnościach.

Historia powstania Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest fascynująca. Św. Małgorzata Maria Alacoque była zakonnicą, która miała liczne objawienia Jezusa. W jednym z nich Jezus pokazał jej swoje Serce, płonące miłością do ludzi. Poprosił ją również o szerzenie czci do Jego Serca na całym świecie.

Św. Małgorzata Maria Alacoque spełniła prośbę Jezusa i w swoim zakonie rozpowszechniała modlitwę Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Szybko zyskała ona popularność i została przyjęta przez Kościół katolicki.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest modlitwą pełną czci, miłości i zaufania do Jezusa. Wiele osób odnajduje w niej pocieszenie i siłę w trudnych chwilach. Szczególnie często jest odmawiana w czasie nabożeństw ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, które odbywają się w czerwcu.

Nie można pominąć faktu, że Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa jest również częścią nabożeństwa Pierwszych Piątków Miesiąca, które polecał Jezus św. Małgorzacie Marii Alacoque. To nabożeństwo jest okazją do skupienia się na misterium miłości Boga do człowieka i oddania czci Jego Najświętszemu Sercu.

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa to piękna modlitwa, która głosi prawdę o miłości Boga do nas. Jej powstanie i historia są nierozerwalnie związane z objawieniami św. Małgorzaty Marii Alacoque. Dzięki jej oddaniu i gorliwości, możemy dziś cieszyć się tą modlitwą i odnaleźć w niej pocieszenie oraz siłę.