Tekst modlitwy: Litania do Najświętszego Imienia Jezus

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Jezu, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad nami.
Jezu, odblasku Ojca,
Jezu, jasności światła wiecznego,
Jezu, królu chwały,
Jezu, słońce sprawiedliwości,
Jezu, Synu Maryi Panny,
Jezu, najmilszy,
Jezu, przedziwny,
Jezu, Boże mocny,
Jezu, Ojcze na wieki,
Jezu, wielkiej rady zwiastunie,

Jezu, najmożniejszy,
Jezu, najcierpliwszy,
Jezu, najposłuszniejszy,
Jezu, cichy i pokornego serca,
Jezu, miłośniku czystości,
Jezu, miłujący nas,
Jezu, Boże pokoju,
Jezu, dawco życia,
Jezu, cnót przykładzie,
Jezu, pragnący dusz naszych,
Jezu, Boże nasz,
Jezu, ucieczko nasza,
Jezu, Ojcze ubogich,
Jezu, skarbie wiernych,
Jezu, dobry pasterzu,

Jezu, światłości prawdziwa,
Jezu, mądrości przedwieczna,
Jezu, dobroci nieskończona,
Jezu, drogo i życie nasze,
Jezu, wesele Aniołów,
Jezu, królu Patriarchów,
Jezu, mistrzu Apostołów,
Jezu, nauczycielu Ewangelistów,
Jezu, męstwo Męczenników,
Jezu, światłości Wyznawców,
Jezu, czystości Dziewic,
Jezu, korono wszystkich Świętych

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.

Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu
Od grzechu każdego,
Od gniewu Twego,
Od sideł szatańskich,
Od ducha nieczystości,
Od śmierci wiecznej,
Od zaniedbania natchnień Twoich,
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twego,
Przez Narodzenie Twoje,Przez Dziecięctwo Twoje,
Przez najświętsze Życie Twoje,
Przez trudy Twoje,
Przez konanie w Ogrójcu i Mękę Twoją,
Przez krzyż i opuszczenie Twoje,
Przez omdlenie Twoje,
Przez Śmierć i Pogrzeb Twój,
Przez Zmartwychwstanie Twoje,
Przez Wniebowstąpienie Twoje,
Przez Twoje ustanowienie Najświętszego Sakramentu,
Przez radości Twoje,
Przez chwałę Twoją.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Jezu, usłysz nas, Jezu, wysłuchaj nas.

O historii

Litanie do Najświętszego Imienia Jezus są jedną z najbardziej znanych modlitw w Kościele katolickim. Ich historia sięga XVI wieku i wiąże się z postacią św. Jana Leonardi, założyciela Zakonu Klerków Regularnych Matki Bożej.

Podczas jednej z modlitw, św. Jan Leonardi miał objawienie, w którym usłyszał, że modlitwa do Najświętszego Imienia Jezus jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na uzyskanie łaski Bożej. Postanowił więc stworzyć specjalną modlitwę, która będzie uwielbiać i wychwalać to najświętsze imię.

Modlitwa składa się z krótkich fraz, które powtarzane są przez wiernych podczas liturgii. Jej celem jest oddanie czci Jezusowi i prośba o Jego błogosławieństwo. W Litanii do Najświętszego Imienia Jezus wymieniane są różne aspekty Jego boskości, takie jak “Najświętsze Imię Jezus, zbawienie nasze”, “Najświętsze Imię Jezus, pocieszenie tych, którzy cierpią” czy “Najświętsze Imię Jezus, nadziejo nasza”.

Modlitwa ta szybko zdobyła popularność i została przyjęta przez Kościół katolicki. W 1721 roku papież Innocenty XIII zatwierdził i zalecił Litanie do Najświętszego Imienia Jezus jako oficjalną modlitwę Kościoła. W kolejnych wiekach modlitwa ta była wielokrotnie powtarzana i wpisana do różnych modlitewników i ksiąg liturgicznych.

Litanie do Najświętszego Imienia Jezus mają nie tylko religijne znaczenie, ale także duchowe. Wierzący, powtarzając te słowa, mają możliwość skupienia się na Jezusie i Jego zbawczym działaniu. Modlitwa ta pomaga wzmocnić więź z Bogiem i pogłębić osobistą relację z Jezusem.

Dziś Litanie do Najświętszego Imienia Jezus są wciąż popularne i odmawiane zarówno podczas liturgii, jak i w prywatnej modlitwie. Ich uniwersalność sprawia, że są odmawiane w różnych językach i kulturach. Każdy, kto pragnie oddać cześć Jezusowi i prosić Go o swoje potrzeby, może skorzystać z tej pięknej modlitwy.

Historia i powstanie Litanii do Najświętszego Imienia Jezus jest dowodem na to, jak ważne jest dla nas jako katolików uwielbienie i oddanie czci Jezusowi. To imię, które jest ponad wszelkimi imionami, przypomina nam o Jego boskości i zbawczym działaniu. Modlitwa ta jest drogowskazem i wsparciem dla wszystkich, którzy pragną zbliżyć się do Jezusa i doświadczyć Jego miłosierdzia.