Tekst modlitwy: Litania do Miłosierdzia Bożego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,

Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,

Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze – zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

Zarys historii

Litanie do Miłosierdzia Bożego są jednym z najważniejszych elementów kultu Bożego Miłosierdzia. Modlitwa ta jest pełna głębokiego oddania i uwielbienia dla Boga, wyrażająca nasze zaufanie i wiarę w Jego nieograniczone miłosierdzie. Ale jak doszło do powstania tej pięknej modlitwy?

Historia Litanii do Miłosierdzia Bożego sięga roku 1937, kiedy to Jezus objawił się siostrze Faustynie Kowalskiej, polskiej zakonnicy należącej do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Jezus powiedział siostrze Faustynie, że pragnie, aby ludzie odmawiali Litanie do Miłosierdzia Bożego jako wyraz ich uwielbienia i prośby o miłosierdzie dla siebie i całego świata.

Siostra Faustyna była gorącą orędowniczką Bożego Miłosierdzia i postanowiła spełnić prośbę Jezusa. Przez długie godziny modliła się, medytując nad miłością i miłosierdziem Boga. W rezultacie powstała modlitwa, która później stała się znana jako Litanie do Miłosierdzia Bożego.

Litanie do Miłosierdzia Bożego składają się z różnych wezwań, które wyrażają nasze pragnienie o miłosierdzie i zbawienie. Modlitwa rozpoczyna się od wezwania: “Ojcze Niebieski, Boże Miłosierdzia, zmiłuj się nad nami”i kontynuuje się z serią kolejnych wezwań, takich jak “Jezu, nadziejo nasza, ufamy Tobie” czy “Jezu, cierpiący, zmiłuj się nad nami”.

W Litanii do Miłosierdzia Bożego wyrażamy nasze zaufanie do Jezusa jako naszego Zbawiciela i naszą nadzieję na Jego miłosierdzie. Odmawiając tę modlitwę, prosimy o przebaczenie naszych grzechów i ochronę przed złem. Oddajemy hołd Bożemu Miłosierdziu i wyrażamy naszą wiarę w Jego nieskończoną łaskę.

Modlitwa ta jest szczególnie ważna w czasach trudności i prób. W momencie, gdy czujemy się bezradni, Litanie do Miłosierdzia Bożego przynoszą nam pocieszenie i nadzieję. Wierzymy, że Bóg wysłucha naszych próśb i obdarzy nas swoim miłosierdziem.

Litanie do Miłosierdzia Bożego stały się niezwykle popularne zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wielu katolików odmawia tę modlitwę codziennie, aby zbliżyć się do Boga i przeżywać Jego miłosierdzie w swoim życiu.

Modlitwa ta jest również silnie związana z obrazem Jezusa Miłosiernego, który został namalowany na prośbę siostry Faustyny. Obraz ten przedstawia Jezusa z promieniami światła, symbolizującymi Jego miłosierdzie, wypływającymi z Jego serca. Obraz ten jest często umieszczany w kościołach i domach, jako przypomnienie o Bożym Miłosierdziu i mocy modlitwy.

Litanie do Miłosierdzia Bożego są nie tylko modlitwą, ale także wyrazem naszej wiary i zaufania w Boże Miłosierdzie. Dzięki nim możemy zbliżyć się do Boga i doświadczyć Jego nieskończonej łaski. Odmawiając tę modlitwę, oddajemy cześć Bogu, który jest niezmiennie miłosierny i gotowy przyjąć nasze prośby.

Warto więc odmawiać Litanie do Miłosierdzia Bożego, aby utwierdzać naszą wiarę i doświadczać Bożego Miłosierdzia w naszym życiu. Niech ta modlitwa stanie się dla nas źródłem siły i nadziei w codziennych trudnościach.