Tekst modlitwy: Litania do Matki Bożej Szkaplerznej

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Ciebie z ufnością błagamy, módł się za nami.
Niepokalana Dziewico, objawiona przed wiekami świętemu Eliaszowi na Górze Karmel,
Niepokalana Dziewico, obłoku jaśniejący, pełen niebiańskiej rosy,
Niepokalana Dziewico, która wybrałaś Górę Karmel na ulubioną siedzibę i tron chwały,
Niepokalana Dziewico, jasna Jutrzenko Góry Karmel,
Niepokalana Dziewico, która nam w szkaplerzu świętym znak zbawienia dałaś,
Królowo Karmelu, Matko i opiekunko wszystkich, którzy szkaplerz święty noszą,
Królowo Karmelu, Która zapewniłaś, że kto pobożnie Szkaplerz nosi nie zostanie potępiony,
Królowo Karmelu, pociecho w godzinie śmierci,

Królowo Karmelu, nadziejo umierających,
Królowo Karmelu, ochłodo dusz czyśćcowych,
Królowo Karmelu, Która obiecałaś Twym wiernym sługom otworzyć bramy nieba w pierwszą sobotę po ich śmierci,
Królowo Szkaplerza świętego, Pani nieba i ziemi,
Królowo Szkaplerza świętego, tronie mądrości,
Królowo Szkaplerza świętego, źródło miłosierdzia,
Królowo Szkaplerza świętego, ukojenie i pociecho nieszczęśliwych,
Królowo Szkaplerza świętego, jedyna ucieczko nasza,
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepokojach i niebezpieczeństwach,
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych doświadczeniach,
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych niepowodzeniach,
Królowo Szkaplerza świętego, w naszych zniechęceniach,
Królowo Szkaplerza świętego, w wątpliwościach i pokusach,
Królowo Szkaplerza świętego, we wszystkich naszych potrzebach,
Królowo Szkaplerza świętego, Opiekunko naszej Ojczyzny,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam odrodzić się w duchu i w prawdzie,
Królowo Szkaplerza świętego, zniwecz w naszym kraju obojętność religijną,

Królowo Szkaplerza świętego, oddal od nas wszelkie zło,Królowo Szkaplerza świętego, daj światło błądzącym,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wiarę ojców naszych,
Królowo Szkaplerza świętego, daj światło Ducha świętego kierującym naszym państwem,
Królowo Szkaplerza świętego, daj miłość i zgodę rodzinom naszym,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam czystą młodzież i niewinną dziatwę,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam pełne poświęcenia powołania kapłańskie, zakonne i misyjne,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam świętych kapłanów i misjonarzy,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam wytrwać w służbie Bożej aż do śmierci,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam żyć duchem świętej Teresy od Dzieciątka Jezus,
Królowo Szkaplerza świętego, daj nam Świętych i Błogosławionych,
Królowo Szkaplerza świętego, otaczaj opieką Kościół i Ojca świętego,
Królowo Szkaplerza świętego, okryj Szkaplerzem świętym całą Polskę,
Królowo Szkaplerza świętego, prowadź nas wszystkich do Najświętszego Serca Jezusowego,
Królowo Szkaplerza świętego, oczyść i rozpal nasze serca, abyśmy stali się godni Twego orędownictwa,
Królowo Szkaplerza świętego, jedyna nasza po Bogu Nadziejo,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Królowo Szkaplerza świętego.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Informacje z historii

Litania do Matki Bożej Szkaplerznej to starożytna modlitwa, której korzenie sięgają XVI wieku. Było źródłem duchowej siły i pocieszenia dla wielu katolików na przestrzeni dziejów i nadal jest używane jako potężna forma pobożności.

Oryginalna wersja została skomponowana przez papieża Piusa V w 1587 roku, za jego panowania jako Papieża. Litania miała być aktem publicznego oddania czci Maryi, która niedawno pojawiła się w Montserrat w Hiszpanii w szkaplerzu – dwóch częściach połączonych sznurkami lub wstążkami, które są noszone na ramionach jak miniaturowe płaszcze lub fartuchy (stąd jej nazwa). To objawienie stało się znane jako „Matka Boża Szkaplerzna” i tak powstała ta litania na cześć jej pojawienia się tam.

Na przestrzeni dziejów modlitwa ta stawała się coraz bardziej popularna wśród wiernych ze względu na liczne wezwania wychwalające cnoty Maryi, takie jak świętość, czystość i miłosierdzie; wszystkie cechy, które są jej przypisywane z fragmentów Pisma Świętego znajdujących się w obu księgach Starego Testamentu, takich jak Izajasz 7:14 i Łukasz 1:28-30. Zawiera również kilka próśb o boską ochronę przed różnymi niebezpieczeństwami, w tym chorobami, pokusami, lękami i smutkami. Ponadto odmawianie tej litanii może służyć także innemu celowi: uzyskaniu dostępu do Nieba, ponieważ tradycja głosi, że ten, kto pobożnie nosi szkaplerz, nie poniesie po śmierci wiecznego potępienia, lecz otrzyma od Boga szczególne łaski w dniu sądu.

Ta szczególna praktyka pobożności zaczęła zyskiwać na popularności około 1726 roku, kiedy papież Benedykt XIII ogłosił 16 lipca (który jest obecnie obchodzony każdego roku) jako „Dzień Szkaplerza” – święto poświęcone wyłącznie Matce Bożej Szkarłatnej, podczas którego ludzie nosili swoje szkarpule podczas odmawiania tych modlitw wraz z innymi nabożeństwami maryjnymi, takimi jak różańce itp. W 1884 r. papież Leon XIII dalej zachęcał ludzi do jeszcze bliższego przestrzegania tych praktyk, udzielając związanych z nimi odpustów; czyniąc ich w ten sposób jeszcze bardziej atrakcyjnymi duchowo!